Tildeling av oppgaver

 

 

 

Når man velger Oppgaver i toppmenyen, kommer man til Creazas oppgavebank. Her finner man hundrevis av ferdiglagde oppgaver klare til bruk. Ved å trykke på den blå Filter-knappen kan man filtrere hvilke oppgaver som skal vises. Man kan filtrere på fag, trinn og verktøy i Creaza, som elevene skal bruke til å løse oppgaven.

Først finner man den oppgaven man ønsker at elevene skal løse. Deretter trykker man på Tildel oppgave / Opprett oppgave under oppgaven. Da kan man velge mellom Del lenke eller Send til kontakterFørste gang man skal tildele en oppgave, skal det gjøres med lenke.

 

Man kan endre oppgavens tittel og beskrivelse, sette en innleveringsfrist og man kan legge ved filer man ønsker at elevene skal bruke når de løser oppgaven. Når man har gjort de justeringene man ønsker, trykker man på Opprett oppgave, før man kopierer lenken man får opp og deler den med elevene, for eksempel på e-post, læringsplattform eller lignende.

 

Alle som åpner lenken i en nettleser hvor de er innlogget i Creaza, vil kunne begynne å jobbe med oppgaven de har fått tildelt med en gang. De vil også automatisk bli kontakter med den som har tildelt oppgaven (deg). I tillegg vil alle som åpner lenken, også bli kontakter med hverandre (viktig for samarbeid). Neste gang lærer skal tildele en oppgave, kan vedkommende velge mellom å fortsatt gjøre det med lenke eller å gjøre det direkte til sine kontakter

 

Under Mitt innhold > Tildelt av meg finner lærer alle oppgavene vedkommende har tildelt, og under hver oppgave kan man se hvem som har startet, hvem som ikke har det og hvem som har levert inn. Man kan også til enhver tid se elevenes arbeid, kommentere og gi tilbakemelding. 

 

Som lærer kan du også gjøre om dine produkter til oppgaver. Du kan for eksempel starte på en tegneserie eller et tankekart og så la dine elever fullføre produktet: