Veiledningsside Creaza engelsk 5-10

 

 

Veiledning for

Creaza engelsk 5-10

 

last ned

Creaza engelsk er laget med støtte fra Utdanningsdirektoratet.


I denne veiledningen vil du få en innføring i de pedagogiske ideene bak utformingen av læremiddelet. Du vil også få flere eksempler på hvordan Creaza engelsk kan benyttes i undervisningen. Foreløpig ligger et en fyldig skriftlig lærerveiledning her. Det vil også komme flere veiledningsfilmer, både av teknisk og pedagogsik karakter.

 

Her finner du forslag til årsplaner:

Årsplan for 5. trinn

Årsplan for 8. trinn

 

Her finner du en skriftlig veiledning for Creaza engelsk. Denne veiledningen inneholder beskrivelser av alle typer elementer og sider i læremiddelet. Du vil få innføring i de pedagogiske tankene bak de ulike elementene, og ideer til hvordan du kan bruke dem med elevene.

 

Her finner du en lærerveiledning for hvordan bruke Creaza engelsk med elever på VGS (hovedfokus på tilrettelegging for elever med kort botid i Norge)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les en fyldig skriftlig lærerveiledning her.

Her kan du se en presentasjon av læremiddelet og elementene i det.

 

Se filmen under for å lære mer om det konsumerende elementet "Presentation" i læremiddelet.

 

I filmen under kan du lære mer om ordkartene.

 

Ordkartene i Creaza engelsk kan redigeres. Lær hvordan du kan gjøre det her.

 

Creaza engelsk inneholder mange tekster. Se på denne filmen for å lære mer om mangfoldet av tekster, og hvordan tekstene kan brukes med elevene.

 

Innholdselementene i Creaza engelsk kan redigeres, og også gjøres om til oppgaver til dine elever! Se et eksempel her på hvordan en tekst blir gjort om til en leseoppgave for elevene.