Veiledningsside Creaza KRLE 5-10

 

 

Veiledning for

Creaza KRLE 5-10

 

I denne veiledningen vil du få en innføring i de pedagogiske ideene bak utformingen av læremiddelet. 

 

Creaza KRLE 5-10 er under arbeid. Når det er fullført i slutten av skoleåret 2021/2022, vil det være komplett - en erstatning av læreboka!

 

  • Læremiddelet er åpent og dynamisk. Det er modulbasert, og det er opp til lærer å velge når man bruker de ulike temaene.
  • Mange oppgaver er åpne, så elevene kan mestre på sitt nivå!
  • Mye av innholdet er redigerbart - så du kan tilpasse for dine elever!
  • Vår redaksjon oppdaterer læremiddelet jevnlig.
  • Creaza KRLE 5-10 har fokus på den utforskende, skapende, kreative og samarbeidende eleven. Det er også mye fokus på refleksjon.
  • Mye av innholdet kan brukes tverrfaglig!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du se en presentasjon av læremiddelet og elementene i det.