Creaza samfunn VGS

udir-logosymbol-rgb-grnn Creaza samfunn VGS er laget for læreplanen i samfunnskunnskap, Kunnskapsløftet 2020. Læremiddelet er laget med støtte fra Utdanningsdirektoratet (Udir).

På denne siden finner du veiledningstekster og veiledningsfilmer om hvordan Creaza samfunn VGS kan brukes i undervisning.

Forslag til årsplan for samfunnskunnskap 

Denne teksten forklarer de pedagogiske og didaktiske ideene bak Creaza samfunn VGS, gjennomgår de ulike komponentene i læremiddelet, og viser mulighetene for tilpasning og tilrettelegging læremiddelet gir: Les mer her.

Veilednings­filmer

Her finner du filmer med tips til hvordan du som lærer kan benytte fagstoff og oppgaver i Creaza samfunn VGS i din undervisning, og tilpasse innholdet til dine elever.

Hva er et temakart?
Hvordan redigere et temakart?
Hvordan samarbeide i temakart?
Hva er en tematekst?
Hvordan tildele oppgaver?
Hvordan redigere oppgaver?
Hvordan lage oppgaver i Cartoonist?
Hvordan lage oppgaver i Mindomo?

Undervisnings­tips og undervisnings­opplegg

Eksempel på undervisningsopplegg for ungdomstrinnet: Bærekraftig utvikling

Fagstoff: I temakartene blir elevene presentert for sentralt fagstoff, relevante fagbegreper, illustrerende eksempler og refleksjonsspørsmål. De fungerer som en informasjonsbase for elevene. Tematekstene introduserer temaet, setter det i en historisk kontekst, og inviterer til refleksjon. 

Oppgaver: Gjennom en rekke varierte oppgaver og aktiviteter kan elevene blant annet arbeide med fagbegreper, kildebruk og kildekritikk, refleksjon, argumentasjon og drøfting, og å forklare og vurdere sammenhenger. Oppgavetypene varierer mellom temaene. Metodene er varierte, og inviterer til aktivisering, skaperglede, utforskning og deltakelse. Elevene kan jobbe med ulike innfallsvinkler, på ulike nivåer, og med ulike digitale verktøy. 

De kan lage podkaster, digitale modeller, historier og tegneserier, tankekart og presentasjoner, og uttrykke seg muntlig, skriftlig, gjennom animasjoner, bilder og illustrasjoner og via lydopptak. 

Begreper: I begrepsbanken finner elevene en rekke relevante begreper for temaet, som forklarer begrepene ved hjelp av definisjoner, eksempler og visualisering. 

Tilpasning og redigering: Det meste i Creaza samfunn VGS kan redigeres av både lærer og elever. Elever kan redigere begrepskart, temakart og tekster, og lærer kan i tillegg redigere oppgaveformuleringer og oppgaveinnhold. Tekst, illustrasjoner, lydopptak, lenker og oppgaver kan endres. Det er enkelt å legge til og ta ut informasjon, bilder, lenker og lyd. Lærer kan kombinere ulike temakart og oppgaver, for å tilpasse disse til sin gruppes fokus og behov. Tilpasningsmulighetene åpner også for mer tverrfaglig arbeid.

Elever kan tilpasse og arbeide videre med produkter, som støtte i sin egen læringsprosess. Hver enkelt elev kan fokusere på de ferdighetene, kunnskapen og kompetansen vedkommende har behov for. I tillegg kan lærer enkelt tilpasse læringsløp for sine elever. Lydstøtte, visualisering, oppgaveformuleringer og utvalg av fagstoff – alt kan tilpasses den enkelte elev.