Lag en tegneserie!

 

Når man åpner Cartoonist, finner man arbeisflaten i midten, innholdet til høyre og rutene nederst. Til høyre finner du oversikten over de ulike tegneserieuniversene. Alle disse universene har en rekke ulike temaer, og alle temaer har sine egne spesialtilpassede bakgrunner, karakterer og rekvisitter. I tillegg finner du tekst, frihåndstegning, figurer, rammer, effekter og dine egne opplastede bilder og videoer i toolbaren til høyre for arbeidsflaten.

Ved å trykke på Video oppe i høyre hjørnet, får man opp videouniversene i stedet. Les mer om video i Cartoonist nederst på denne siden. Ved å velge Lyd, får man opp musikk, lydeffekter og egne lydfiler. Man kan benytte seg av alt av tegneserieinnholdet, filminnholdet, lydfilene og egne opplastede filer i samme produkt.

Bakgrunner

 

For å legge til en bakgrunn klikker du eller drar og slipper den fra menyen til høyre. For å gjøre endringer på en bakgrunn klikker du på de tre strekene på rutens miniatyrbilde nederst på siden. Du vil da få opp følgende valg: 

 • Tilstander: De fleste bakgrunner har flere ulike tilstander man kan velge mellom, for eksempel dag og natt. 
 • Kopier: Lager en kopi av hele ruten, inkludert alt innhold. 
 • Slett: Fjerner hele ruten.
 • Farge: For å endre hele bakgrunnens farge bruker man Fyll-knappen, mens ved å trykke på Linje-knappen kan du legge på en ramme rundt bakgrunnen i valgfri farge og tykkelse.
 • Zoom: Gjør det mulig å lage utsnitt av deler av eksisterende bakgrunner for å skape helt nye varianter.

Karakterer, rekvisitter og tegneserieeffekter 

 

For å legge til en karakter, rekvisitt eller effekt klikker eller drar og slipper man et element fra menyen til høyre. For å endre størrelsen på elementet klikker du og drar i et av hjørnene. Ved å klikke og dra i den grønne firkanten over elementet, kan du rotere det. For å vende et element, enten horisontalt eller vertikalt, klikker du på en av de blå firkantene og drar i motsatt retning. Ved å trykke på de tre strekene får du opp følgende alternativer 

 • Tilstander: De fleste karakterer du kan se ansiktet på, har ulike tilstander, som for eksempel normal, blid, lei, sint. 
 • Kopier: Lager en kopi av elementet. Hvis du ønsker å klippe ut eller kopiere et element og lime det inn på en annen rute, bruker du CTR + C og CTRL + V. 
 • Animasjon: Her kan du få elementet til å bevege seg fra starten av ruten (A) til slutten av ruten (B). Du kan også justere elementets størrelse og gjennomsiktighet på både A og B.
 • Beskjæring: Ønsker du kun å bruke visse deler av et element, kan du skjære bort det som ikke skal brukes.   
 • Farge: Bruk Fyll-knappen for å endre fargen på et element. Trykk på Linje-knappen for å legge på en ramme med valgfri farge og tykkelse rundt et element.
 • Mer: Ved å trykke på Lås-knappen kan det valgte elementet ikke lenger flyttes eller redigeres. Hvis du ønsker å kunne redigere det igjen, trykker du på Lås opp. Dersom du har ulike elementer oppå hverandre i flere lag, kan du trykke på Bakover, Fremover, Bakerst og Fremst for å gjøre endringer på hvilken rekkefølge elementene vises i. Gjennomsiktighet lar deg justere graden av synlighet et element har. Når du drar den hvite sirkelen mot venstre vil elementets gjennomsiktighet økes. Under Effekter finner du valgene Skygge, som legger en liten skygge på elementet, og Silhuett, som gjør hele elementet sort. Trykk på Ingen effekt for å fjerne ovennevnte effekt(er). 
 • Slett: Fjerner elementet. Du kan også bruke Delete- eller Backspace-knappene på tastaturet for å fjerne valgte elementer. 

Tekst

Etter du har klikket på Tekst, kan du velge mellom følgende tekstelementer: TekstBoksSnakkeRope og Tanke. Når du har lagt et tekstelement til arbeidsflaten, er det bare å begynne å skrive. Tekstelementet vil tilpasse seg etter hvert som du skriver. Hvis du vil endre størrelsen på skriften, tar du bare tak i et av hjørnene på tekstelementet og drar. Skriftstørrelsen vil endres i takt med at du endrer størrelsen på tekstelementet. Trykk på Font for å endre skriftens farge, font osv. 

Tegning

Her kan du tegne selv. Når Frihånd er valgt, vil du se at ikonet blir sort. Frihåndsmodus vil da være aktivert helt til du selv trykker på knappen igjen. Linje fungerer på samme måte.  

Figurer

Her kan du legge til former som Rektangel, Ellipse, Kurve, Trekant, Stjerne og Hjerte. Formene kan redigeres og endres på samme måte som karakterer, rekvisitter og tegneserieeffekter.

Mine bilder og videoer

Her finner du bildene og videoklippene du har lastet opp til din Creaza-konto. Du kan lese mer om opplasting av filer her. Dersom man velger  ved siden av Bruk bilde som bakgrunn, vil bilder man legger til arbeidsflaten oppføre seg på tilsvarende måte som de andre bakgrunnene. Dersom denne knappen står som Av, vil bildet oppføre seg på samme måte som karakterer, rekvisitter osv. 

Legg lyd til rute

For å ta opp lyd på en rute/filmklipp klikker du først én gang på mikrofon-ikonet for å tillate lydopptak. Deretter klikker du én gang for å starte lydopptaket og én gang til for å stoppe og lagre det. Lydopptaket vil da automatisk legge seg på den valgte ruten. Det vil også lagres på din konto, slik at du kan bruke det ved en senere anledning. Hvis du trykker på det blå ikonet til høyre for mikrofon-ikonet, vil du få tilgang til et stort bibliotek med lydeffekter, dine tidligere lydopptak og lydfiler du har lastet opp til din Creaza-konto. Lydfiler som er lagt til på denne måten, vil kun legge seg på den ruten man er på. 

Legg musikk til tegneserien

Trykk på Legg musikk til tegneserien nederst i venstre hjørnet for å få tilgang til flere hundre sanger. Du kan også velge Mine lyder for å få tilgang til dine lydopptak og lydfilene du selv har lastet opp. Lydfiler som legges til herfra, vil dekke hele tegneserien.  

Lydredigering

 

Videoredigering

 

Eksport av fullført produkt

Når du er ferdig med å redigere produktet ditt, bør du eksportere det for å få det ut i god kvalitet.