Bli bedre kjent med Alfabetplaneten

- en veileder for lærere

Alfabetplaneten lar elevene utvikle egne lese- og skriveferdigheter gjennom sosial og lekende læring i et engasjerende univers.

Alfabetplaneten er laget av Creaza og utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

På denne siden finner du veiledningsmateriale med ideer til hvordan du kan ta i bruk Creaza Alfabetplaneten med elevene dine. For en fyldig, utskrivbar lærerveiledning kan du trykke her.

Alfabetplaneten er en planet som ligner litt på vår egen planet. Her bor det mange slags mennesker, dyr og skapninger med ulike personligheter og interesser. Alfabetmesteren er sjefen på hele Alfabetplaneten. Hun er en klok person som vet det aller meste, og hun har en god relasjon til alle som bor på Alfabetplaneten. Når hun trenger det, får hun hjelp fra bokfuglene Alfa, Bravo, Charlie og Delta. Rundt Alfabetmesteren, bokfuglene og alle som bor på Alfabetplaneten er det diktet sanger, historier og skapt en verden hvor elevene kan leke seg til læring.

Alfabetplaneten finnes som et læremiddel og som et eget univers inni Cartoonist.

Alfabetmesteren og de fire bokfuglene

Navigasjon og innhold i læremiddelet

 • Skjermbilde av startsiden

  Elev eller lærer?

  Når du kommer inn på Alfabetplaneten, velger du om du vil gå til elev- eller lærersiden. På elevsiden kan elevene utforske selv, bli kjent med dem som bor på Alfabetplaneten og høre gøyale rim, regler og sanger. På lærersiden finnes fortellinger, aktiviteter, oppgaver og alt du som lærer trenger for å ta i bruk Alfabetplaneten på en pedagogisk måte.

 • Skjermbilde av veiledningsfilmer til eleven

  Et smart sted å starte (elev)

  Første gang elevene går inn på elevsidene, dukker det opp en informasjonsfilm som forteller litt om mulighetene elevene har. På under to minutter, viser og forklarer Bokfuglen Delta det mest grunnleggende for elevene. Dersom man ønsker å se filmen flere ganger, kan man trykke på Alfabetmesteren på kartet.

  På Delta-ikonet er det også laget tre filmer til. Disse er det tenkt at elevene kan se på for å lære hvordan de bruker Alfabetplaneten. Se dem gjerne sammen i klasserommet, om du tenker det er hensiktsmessig. Informer elevene om at filmene finnes, og at de gjerne må se dem flere ganger for å lære hvordan de kan bruke Alfabetplaneten.

 • Skjermbilde av elevsiden kartet

  Kartet (elev)

  Elevveien er den mest interessante veien for elevene inn på Alfabetplaneten. Det første som møter elevene er et spennende kart. Hver bokstav på kartet representerer en bokstavside med personer som elevene kan bli kjent med, besøke, leke med og bruke i egen læringsprosess. Hver person på Alfabetplaneten har også en følgesvenn. Noen følgesvenner er dyr, andre er tekniske eller mer overnaturlige vesener. I tillegg til bokstavene som er plassert utover, ses to klikkbare ikoner: Mikrofonen og Biblioteket. Mikrofonen tar elevene til Scenen, hvor det finnes mange rim, regler og fengende låter man kan lytte til, bevege seg til eller undre seg over. På Biblioteket finner elevene masse innhold knyttet til Alfabetmesteren og bokfuglene hennes.

 • Skjermbilde av bokstavside

  Bokstavside (elev)

  Dersom elevene trykker på en bokstav, kommer de til en bokstavside. Her kan de se nærmere på hvordan bokstaven ser ut, både i stor og liten utgave, og de kan lytte til lyden bokstaven representerer. Videre på bokstavsiden er det en liten biografi om de som bor på denne bokstaven. Denne finnes på flere språk. Dette er et fint sted å starte for å bli litt kjent med alle på Alfabetplaneten! Dersom elevene trykker på “Besøk meg” åpnes et Cartoonist-produkt hvor elevene kan skape, leke og utforske bokstavtemaet videre.

 • Skjermbilde av scenen

  Scenen (elev)

  Om elevene trykker på mikrofonen på kartet, kommer de til Alfabetplanetens scene. Her er det laget mange sanger, rim og regler, knyttet til karakterenes personlighet og interesser. Noen sanger hjelper elevene med hverdagsrutinene i klasserommet, noen leker med språket og noen er rett og slett mest til fornøyelse og underholdning.

 • Skjermbilde av biblioteket

  Biblioteket (elev)

  Dersom dere trykker på biblioteksikonet på kartet kommer dere til Alfabetplanetens bibliotek. Her holder Alfabetmesteren og bokfuglene Alfa, Bravo, Charlie og Delta til. Her kan elevene bli bedre kjent med bokfuglene og Alfabetmesteren. Her kan de høre dem fortelle om seg selv og se og lytte til fortellinger om alt det morsomme, rare og interessante de foretar seg.

 • Skjermbilde av lærersiden

  Lærer

  Dersom du velger “Lærer” får du opp flere valg.

  De fire første kategoriene bygger på hverandre og øker noe i vanskegrad. Her finner du mange, mange oppgaver hvor elevene kan trene på alt fra rimoppgaver og fonologisk bevissthet til skriverammer som lar dem forfatte egne, lengre tekster.

  De fem andre kategoriene representerer rikholdige “banker” som lar deg jobbe med begynneropplæringen fra flere innfallsvinkler. Her er det masse flott innhold som kan hjelpe deg å møte elevene dine der de er, og variere undervisningen.

 • Skjermbilde av aktivitetersiden

  Aktiviteter (lærer)

  Her finnes leker og aktiviteter hvor elevene kan trene på ulike ferdigheter, både faglige og sosiale. Det er lagt til rette for å jobbe med lyder, ord og begreper satt i en kontekst. Mange av lekene er tverrfaglige og kan fint integreres i andre fag. Noen leker tar kort tid å gjennomføre, andre tar lengre tid. 

  Til hver aktivitet er det en enkel, utskrivbar lærerveiledning som sier noe om utstyr/forberedelser, gangen i leken og ikke minst gir deg tips til språkutviklende fokus. Lærerveiledningen ligger som en lenke til sist i oppgaveteksten på oppgavekortet, der det står “Til lærer”.

 • Skjermbilde av scenen

  Sanger (lærer)

  Under Sanger finner du det samme innholdet som er tilgjengelig for elevene på Scenen. Her finner du mange sanger knyttet til karakterenes personlighet og interesser. Noen hjelper dere med hverdagsrutinene i klasserommet, noen leker med språket og noen er mest til fornøyelse og underholdning.

 • Skjermbilde av rim og regler-siden

  Rim og regler (lærer)

  Velger du Rim og regler, kommer du til en rekke visualiserte og lydsatte rim og regler. Disse kan du bruke til å jobbe med alt fra lydene i språket vårt til å snakke om budskapet og tolke den litt dypere meningen teksten formidler.

 • Skjermbilde av fortellingene på sosial kompetanse

  Sosial kompetanse (lærer)

  På Alfabetplaneten har vi valgt å fokusere litt ekstra på noen sosiale ferdigheter og knytte disse opp mot innholdet som finnes på Alfabetplaneten.

  Vi har sortert innholdet slik at det skal være lett å finne fram til den sosiale ferdigheten du tenker er relevant for klassen din å jobbe med. Gjennom fortellingene, refleksjonsspørsmålene og oppgavene til fortellingene, møter elevene mange problemstillinger som på ulike vis kan relateres til egne liv. Sammen kan dere finne løsninger som har overføringsverdi til elevenes virkelige verden, enten på skolen eller fritiden.

  Udirs nettsider finner du mer informasjon om sosial læring og utvikling, samt lenker til nyttige videosnutter. Ta gjerne en titt her, for å se hva denne delen av Alfabetplaneten har tatt utgangspunkt i.

 • Skjermbilde av begrepsbanken

  Begrepsbanken

  I Alfabetplanetens begrepsbank finner du over 150 sentrale begreper visualisert og forklart med tilhørende “definisjon” oversatt til ni språk: arabisk, dari, pashto, tigrinja, somali, swahili, kurmanji, tyrkisk og polsk.

  Trykk på ønsket begrep for å lære mer. Trykk deg gjerne inn på begrepsbankens veiledningssider æverst til høyre for å få tips til hvordan du kan bruke begrepsbanken med elevene dine.


I tillegg til læremiddelet, har vi laget et rikholdig univers inne Creazas kreative verktøy Cartoonist. Dette innholdet er gjenkjennbart, ettersom det er brukt i alle fortellingene, oppgavene, aktiviteten og sangene i læremiddelet. I verktøyet kan du og elevene bruke det samme innholdet til å lage fantastiske fortellinger, eksempelhistorier, sammensatte tekster, presentasjoner og så videre. 

Det er laget totalt 30 temaer: Ett til hver bokstav og ett til Alfabetmesteren. Hvert tema består av bakgrunner, karakterer, alfabetet, bokstavord og rekvisitter.

Alfabetplaneten i Cartoonist

 • Skjermbilde: Cartoonist hvor feltet med tilgjengelige bakgrunner er åpnet.

  Bakgrunner

  Her finner du bokstavhus og andre passende bakgrunner for å forsterke personligheten til de som bor på denne bokstaven.

 • Skjermbilde: Cartoonist hvor feltet med tilgjengelige karkaterer er åpnet. En av karakterene er satt inn på lerretet.

  Karakterer

  Under karakterer finnes de relevante bokstavpersonene, deres følgesvenner og andre mer perifere personer på Alfabetplaneten.

 • Skjermbilde: Cartoonist hvor feltet med bokstavfigurer er åpnet.

  Alfabetet

  Her har elevene hele alfabetet tilgjengelig. Bokstavene har fått et morsomt og lekent uttrykk. Vokalene er røde og konsonantene blå.

 • Skjermbilde: Cartoonist hvor feltet med bokstavord-figurer er åpnet.

  Bokstavord

  Under bokstavord finnes ord knyttet til den relevante bokstaven. De høyfrekvente bokstavene vil naturlig nok ha flere bokstavord enn de lavfrekvente.

 • Skjermbilde: Cartoonist hvor feltet med tilgjengelige rekvisitter er åpnet.

  Rekvisitter

  For å forsterke personlighetene til de som bor på Alfabetplaneten har vi utstyrt de ulike personene med rekvisitter som er relevante for personenes interesser og liv.

Vi i Creaza ønsker dere mange gode stunder med Alfabetplaneten, og håper dere vil elske Alfabetplaneten like mye som vi gjør!