Creaza samfunn 8-10 og VGS

 

 

Veiledning for Creaza samfunn 8-10 og VGS

 

I denne veiledningen vil du få en rask innføring i de pedagogiske ideene bak utformingen av læremiddelet. Du vil også få flere eksempler på hvordan Creaza Samfunn kan benyttes i undervisningen.

 

Få ideer, spør og delta i diskusjonen i  Creaza samfunn-gruppen på Facebook

 

Veiledning ungdomstrinnet

Veiledning VGS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogiske tips til bruk i klasserommet

 

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet: Bærekraftig utvikling.

Undervisningsopplegg u-trinn

 

Veiledningsfilmer for Creaza samfunn

 

Vår oppgavebank: 

Logostart Vår oppgavebank

 

Hvordan redigere en oppgave:

Logostart Redigere og tildele oppgaver (1)

 

Hvordan gjøre et begrepskart om til en oppgave:

Logostart Begrepskart som oppgave (1)

 

Hvordan lage oppgave med innhold:

Logostart Lage oppgave med innhold (1)

 

Hva er et temakart:

LogostartHva er et temakart

 

 Hva er en tematekst: 

Logostart Temateksten

 

Veiledningsfilmer for Creaza

 

Hvordan bruke AudioEditor:

 

Hvordan bruke Cartoonist: 

 

Hvordan bruke Mindomo: 

 

Hvordan samarbeide i et tankekart: