Creaza samfunn 8-10 og VGS

 

 

Veiledning for Creaza samfunn 8-10 og VGS

 

I denne veiledningen vil du få en rask innføring i de pedagogiske ideene bak utformingen av læremiddelet. Du vil også få flere eksempler på hvordan Creaza Samfunn kan benyttes i undervisningen.

 

 

Veiledning ungdomstrinnet

Veiledning VGS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogiske tips til bruk i klasserommet

 

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet: Bærekraftig utvikling.

Undervisningsopplegg u-trinn

 

Veiledningsfilmer for Creaza samfunn 8-10

 

Hva er et temakart:

NY Audio Veiledning 8-10 - Hva er et temakart_

 

Hvordan redigere et temakart:

NY Audio  Veiledning 8-10 - Hvordan redigere et temakart_

 

 

Hvordan samarbeide om et temakart:

Veiledning 8-10 - Hvordan samarbeide i et temakartNY Audio

 

 

 

Veiledningsfilmer for Creaza samfunn VGS

 

Hva er et temakart:

LogostartHva er et temakart

 

Hvordan redigere et temakart: 

_VGS - Hvordan redigere et temakart NY Audio Veiledning_

Hvordan samarbeide om et temakart: 

VGS - Hvordan samarbeide om et temakart NY Audio Veiledning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hva er en tematekst: 

Logostart Temateksten