Veiledningsside Creaza naturfag 5-7

 

 

Veiledning for Creaza naturfag 5-7

 

I denne veiledningen vil du få en innføring i de pedagogiske ideene bak utformingen av læremiddelet. 

 

Creaza naturfag 5-7 er under arbeid. Når det er fullført i slutten av året 2021, vil det være komplett - en erstatning av læreboka!

 

  • Læremiddelet er åpent og dynamisk. Det er modulbasert, og det er opp til lærer å velge når man bruker de ulike temaene skal brukes.
  • Mange oppgaver er åpne, så elevene kan mestre på sitt nivå!
  • Mye av innholdet er redigerbart - så du kan tilpasse for dine elever!
  • Vår redaksjon oppdaterer læremiddelet jevnlig.
  • Creaza naturfag 5-7 har fokus på den utforskende, skapende, kreative og samarbeidende eleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du se en presentasjon av læremiddelet og elementene i det.