Vant språkkonkurranse med film laget i Creaza.

Høsten 2012 inviterte Nasjonalbiblioteket, i samarbeid med de nasjonale sentrene for flerkulturell opplæring, fremmedspråk, matematikk, nynorsk og samisk, norske skoleelever til å delta i språkkonkurransen Språk i ditt liv. Nå er konkurransen avsluttet, og vinnere har blitt kåret. Creaza ønsker i den anledning å gratulere klasse 6B fra Hasle skole, og deres lærer Ida Marie Haugli, med førsteplass i konkurransen.

Språk og identitet var tema for konkurransen, men det var opp til elevene selv å avgjøre akkurat hva det var de definerte som språk. Målet var å samle inn og dokumentere noe av det mangfoldet av språk norske elever over hele landet møter i sin hverdag.

Elevene ble delt inn i tre ulike grupper basert på alder: 5.-7. trinn, 8.-10. trinn og videregående skole. I førstnevnte gruppe var det altså klasse 6B på Hasle skole som stakk av med seieren med filmen "Språkdetektiv". Filmen er redigert i Creazas filmredigeringsverktøy MovieEditor. Elevene har lastet opp sine filmklipp og bilder i Creaza, og har deretter lagt på overganger, tekst, effekter og musikk, alt ved hjelp av Creazas MovieEditor. Filmen kan du se under:

Juryen besto heller ikke av hvem som helst: I tillegg til juryleder Arnfinn Muruvik Vonen, som til vanlig er direktør i Språkrådet, besto den også av Lisa Baal, leder i Senter for samisk i opplæringen; Hanne Haugli, rådgiver i Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring; Johanne Olstad, seniorrådgiver i Språkbanken; Inger Johanne Sæterbakk, prosjektleder i Språkåret 2013; Helene Uri, forfatter og språkviter - og Kristin Bjørlykke Øvereng, høgskolelærer ved Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Følgende kriterier ble lagt til grunn:

  • Originalitet
  • Ny informasjon om språk
  • Kreativitet
  • Tilrettelegging: Bidraget må være tilrettelagt for egen aldersgruppe

Under kan du lese juryens vurdering av filmen til klasse 6B:

"Klasse 6b på Hasle skole har levert ein film som alle i juryen var einige om er godt komponert. Filmen er kreativ og får ekstra poeng for den humoristiske bruken av kriminalsjangeren. «Språkdetektiv» viser både språkmangfaldet vi alle møter i kvardagen, og det språklege mangfaldet i klasse 6b ved Hasle skole. Det er tydeleg at elevane har lært mykje, og dei bidreg med ny kunnskap om språka vi møter i kvardagen. Filmen gjer oss òg meir merksame på alle språka vi omgir oss med. I tillegg er han godt tilrettelagd for aldersgruppa til deltakarane. Neste gong vi treng språkdetektivar, ringjer vi definitivt klasse 6b ved Hasle skole!"

Les mer om kriteriene for konkurransen i denne artikkelen: http://www.nb.no/utstillinger/sprak/

Les mer om de ulike vinnerne i denne artikkelen: http://www.nb.no/Hva-skjer/Aktuelt/Nyheter/Spraakkonkurransen-til-Nasjonalbiblioteket-Vinnarane-er-kaara

 Aleksander Knudsen
Written by Aleksander Knudsen
I am the support manager in Creaza, and I know all there is to know about how Creaza is working. I have been working in Creaza since 2012.