"Speeddate" med ministeren - Nærings- og handelsminister Trond Giske på BETT

Lørdag 2. februar besøkte nærings- og handelsminister Trond Giske BETT 2013 på London Exhibition and Convention Centre.

Creaza inviterte til møte, presentasjon og speeddate på sin stand i regi av IKT - Norge sitt "Kunnskapsforum". Creaza er en del av IKT-Norge sitt samarbeidsforum "Kunnskapsforum" som består av bedrifter som leverer digitale løsninger og læremidler til utdanningssektoren.

2013-02-02 10.21.29

Creaza presenterte kort sitt teknnologiske utspring fra Brynsveien 18 i Oslo, hvor moderselskapet Inspera holder til. Her er også søsterselskap som WeVideo, Exploramaze og Inspera Assessment utviklet.

Flere andre norske selskaper var med på arrangementet og en representant fra hvert selskap fikk en 4 - minutters speeddate med ministeren. Disse "datet" nærings- og handelsminister Trond Giske:

Kikora AS - Esben Keim
Mobilskole AS - Håkon Kalbakk
Oppad AS - Erik Saghaug
Visma AS - Vidar Arntzen/Morten Bigseth
Creaza AS - Carl Morten Knudsen
Itslearning AS - Ellen Lien

Det deltok også representanter fra Innovasjon Norge og Kunnskapsdepartementet.

Les også artikkel på sidene til IKT - Norge:
http://ikt-norge.no/2013/02/medlemmer-i-mote-med-ministeren-pa-messe/