Report on NDLA

Apologize to all our english-speaking readers. This post will not be translated into english as both NDLA and the report are spesific for Norway.

For Norwegian readers:
På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ble det i juni lagt frem en rapport om NDLA, Nasjonal Digital Læringsarena. Som vedlegg til hovedrapporten ble det utarbeidet en læremiddelanalyse. Hovedrapporten sier noe om NDLA sin styrker og svakheter som helhet, mens læremiddelanalysen tar for seg deler av de læremidlene som NDLA har laget, kjøpt eller lenker opp til. I den forbindelse har Creaza fått særdeles mye spalteplass og det primært veldig positivt. NDLA lenker opp til Creaza og har også utarbeidet materiale om hvordan Creaza fungerer.

Creaza har ikke noe formelt samarbeid med NDLA og brukere fra NDLA har heller ikke tilgang til annet enn demoversjonen av Creaza. Det er også demoversjonen av Creaza man har tatt utgangspunkt i ved utarbeidelse av læremiddelrapporten. I så måte har Creaza enormt mye mer innhold, funksjonalitet og integrasjoner man kan vise til, men dette vet vi ikke om de som har utarbeidet rapporten kjenner til. I tillegg til det som følger i demoversjonen finnes det en lang rekke flere universer til både tegneserieverktøyet og filmklipperen. Det er også stor forskjell på funksjonalitet, spesielt i Filmklipperen, mellom demoversjon og fullversjon. Les tidligere blogginnlegg for mer informasjon om dette, samt følg med når vi lanserer ny versjon av Creaza 17. august med splitter ny Lydklipper og eksportmuligheter.

NDLA som prosjekt, organisasjon og læremidler er meget omdiskutert og det er mange meninger.

Creaza er uansett svært fornøyd med at rapporten viser til Creaza som en ”nyskapende ressurs” og sier at ”Applikasjonene som gjøres tilgjengelige gjennom Creaza bringer inn en viktig dimensjon i
forhold til målgruppene, og det gjelder det kreativt skapende. I forhold til mye av det som eksisterer innen rammen av NDLA er det her lagt vekt på det kreative element og interaktivitet i større grad.”

Læremiddelrapport - http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/
Rapporter/Læremiddelanalyse_sluttrapport.pdf

Hovedrapport - http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/
Rapporter/NDLA_endeligsluttrapport.pdfArild Storm
Written by Arild Storm
I am a general expert and COO at Creaza. With my background as a teacher I really enjoy bringing Creaza to classrooms around the world.