Creaza in the classroom.

Skriven av Aleksander Knudsen den 2013-nov-04 00:55:38

The fall semester is in full swing, and most European countries have already concluded their fall breaks. Creaza has attended a wide range of conferences and held lots of workshops this fall, especially in the Nordic countries.

Creaza i klassrummet

Skriven av Aleksander Knudsen den 2013-nov-01 15:25:08

Höstterminen är i full gång och i alla de nordiska länderna är höstlovet nu genomfört. Creaza har deltagit på många olika konferenser och genomfört en massa workshops under hösten. Vecka 44, den stora kompetensutvecklingsveckan i Sverige, är nu förbi. I Creaza är vi mycket imponerade över det breda utbudet av kompetensutveckling som de flesta lärarna i Sverige erbjuds under denna intensiva och lärorika vecka. Det digitala området har också haft ett särskilt stort fokus i de olika utbildningsinsatserna. I Creaza har vi denna vecka bidragit i olika sammanhang med både utbildning och inspiration i Kalmar, Stockholm, Helsingborg, Mölndal och i Tromsö i Norge.

Creaza awarded "Best Digital Learning Tool"!

Skriven av Aleksander Knudsen den 2013-sep-26 16:44:17

Josef Holmqvist (left) and Arild Storm (right)

Creaza Nyhetsbrev, August 2013 (Norsk)

Skriven av Aleksander Knudsen den 2013-aug-13 17:24:46

Creaza ønsker alle elever og lærere tilbake til et nytt semester! Vi håper sommerferien har vært flott, og at alle har hatt tid til å lade batteriene! Det første halvåret i 2013 har vært svært spennende, innholdsrikt og hektisk for Creaza. Store deler av tiden har vært tilbrakt på farta, blant annet på konferanser som BETT i London, SETT i Stockholm og NKUL i Trondheim.

Cornelia's final exam.

Skriven av Carl Morten Knudsen den 2013-jun-21 14:21:24

Creaza would like to congratulate Cornelia from Asker vgs in Norway, who recently finished high school (Videregående skole). Her last act as a student was an oral exam in Norwegian. For her presentation, she chose to use Creaza Mindomo because she wanted to try something new and different. She had never used Mindomo before, but found it intuitive and easy right away. Below you can see her presentation, which looked at what impact the development of language and culture has had on the Norwegian national identity: