Tecknade serier över gränserna

Skriven av Christian Rydberg (guest blogger) den 2015-jun-23 13:15:47

Ett Erasmus+ skolpartnerskap är ett EU-finansierat två- eller treårigt samarbete mellan skolor i olika länder. I maj var det dags för det första elevutbytet i ett partnerskap bestående av fem skolor från Kroatien, Italien, Polen, Turkiet och Sverige. Eleverna som deltog i detta var mellan 10-15 år.

Creaza används i Erasmus+

Inläggets författare följer skolornas arbete inom ramen för forskarstudier i forskarskolan FONTD

Forskningsprojektet är en designbaserad studie där forskare och lärare arbetar tillsammans för att utveckla ett arbetssätt som är frågebaserat och undersökande där man arbetar tillsammans över ämnesgränserna. Den gemensamma elevarbetsuppgiften  syftar vidare till att utveckla elevernas olika framtidskompetenser.

Creazas roll i detta har varit att erbjuda ett digitalt läromedel för samtliga elever att genomföra uppgifter kopplade mot projektets tema kring hållbar utveckling vilket innebar att eleverna ska genom olika uppgifter diskutera kring hur man skulle kunna göra för att organisera samhället på en fiktiv planet, PromethEUs. I samband med partnerskapets tre elevutbyten träffas elever från de olika partnerskolorna för att redovisa sina förslag och för att förhandla fram gemensamma lösningar på de frågeställningar de fått.

Anita Lasic resonerar om demokrati
Här är en produkt som en elev från Kroatien gjort där Anita Lasic resonerar om demokrati

Elin Vetterlein resonerar om demokrati
Här är en produkt som en elev från Sverige gjort där Elin Vetterlein resonerar om demokrati

Bartosz Stejbach resonerar om religion
Här är en produkt som en elev från Kroatien gjort där Bartosz Stejbach resonerar om religion

Ur min synvinkel är det givande att diskutera med medverkande lärare kring hur de arbetat med att implementera detta, för de flesta, nya arbetssätt. Det har varit stort engagemang och mycket utvecklingsarbete har gjorts, samtidigt som det finns många hinder och fallgropar på vägen. Det är dessutom förtröstansfullt inför framtiden att få vara med om internationella samarbeten där elever från olika länder träffas, diskuterar, kompromissar och kommer överens samt under veckan sakta men säkert blir vänner. Partnerskap av detta slag är ett effektivt motgift mot främlingsfientlighet och annan form av xenofobi. Samarbetet tar nu en paus över sommaren, men återupptas till nästa läsår då det väntar elevutbyten först i Turkiet och sedan i Polen.

Christian Rydberg, licentiand Malmö högskola

Christian Rydberg (guest blogger)
Skriven av Christian Rydberg (guest blogger)

Licentiand Malmö högskola

Kategorier: Cartoonist, erasmus+