Creaza engasjerer elevene med skapende læring!

Læreplanen setter den aktivt deltakende og skapende eleven i sentrum. I Creaza har denne ideen stått sentralt helt fra oppstarten i 2009, og vi gir eleven stadig større rom til å utfolde seg. I våre læremidler og verktøy er det eleven som er hovedpersonen i egen læringsprosess.

Send eleven inn i fagfornyelsen med Creaza

Vil du prøve Creaza?

Elevene produserer

I Creazas verktøy og læremidler er det elevene som produserer. Vi ønsker å stimulere elevenes skaperglede, vitebegjær og skaperkraft – i tråd med læreplanen. Våre varierte og tilpassede oppgaver støtter elevene gjennom hele læringsprosessen.

Elevene kan utforske og finne ut av, forklare og sette i sammenheng, reflektere og undres over, drøfte og vurdere, og presentere sine tanker, ideer, ytringer og forståelse gjennom ulike produkter.

“Skolen skal verdsette og stimulere elevenes vitebegjær og skaperkraft, og elevene skal få bruke sine skapende krefter gjennom hele grunnopplæringen”

– Opplæringens verdigrunnlag, 1.4

I Creazas læremidler kan elevene lage podkaster, digitale modeller, historier og tegneserier, tankekart og presentasjoner. De kan uttrykke seg muntlig, skriftlig, gjennom animasjoner, bilder og illustrasjoner, og via lydopptak.

Mangfoldet av produksjonsformer er ment å gi alle elever en stemme fordi vi ønsker å utvikle og støtte deres trygghet til å forme og ytre egne ideer, hypoteser, oppfinnelser og meninger.

Klikk for å se video. Vær obs på at videoen ikke har tale.

Eleven skaper modell av fordøyelsessystemet.

Klikk for å se video. Vær obs på at videoen ikke har tale.

Eleven lager modeller av næringskjeder i skogen.

Klikk for å se video. Vær obs på at videoen ikke har tale.

Dra på eventyr med Gullhår og de tre bjørner!

Klikk for å se video. Vær obs på at videoen ikke har tale.

Eleven lager begrepsoversikt om biosfæren.

En unik sammenheng mellom fag og kreativt innhold

I læremidlene finner lærer og elever nødvendig fagstoff og faglig støtte for læringsprosessen, presentert i temakart, begrepskart, faktatekster, kreative tekster, filmklipp og podkaster. Vi dekker hele læreplanen i fagene vi lager læremidler for. Læremidlene er integrert i Creazas kreative verktøy, slik at elevene kan arbeide innenfor de samme digitale verktøyene gjennom hele læringsprosessen.

Klikk for å se animasjon om månefaser

Animasjon om månefaser

Creaza naturfag 5-7

Klikk for å se temakart om krigen i Ukraina

Temakart om krigen i Ukraina

Creaza samfunn 8-10

Klikk for å åpne video av engelsk grammatikkfortelling

Grammatikkfortellinger

Creaza engelsk 8-10

Klikk for å se video med dilemmatekst

Dilemmatekst

Creaza KRLE 8-10

Klikk for å åpne avspillingsvindu for Creazapodden med Ingrid Bergtun

Creazapodden med Ingrid Bergtun

Creaza KRLE 8-10

Klikk for å åpne videoen Født en vinner.

Født en vinner

Creaza samfunn 5-7
Klikk for å åpne video med faktatekst om vikingtiden.

Faktatekst om vikingtiden

Creaza samfunn 5-7

Klikk for å åpne temakart om bergarter.

Temakart om bergarter

Creaza naturfag 5-7

Klikk for å åpne video om fordøyelsessystemet.

Fordøyelsessystemet

Creaza naturfag 5-7

Klikk for å åpne videoen "Vann som reisevei".

Vann som reisevei!

Creaza samfunn 5-7
Klikk for å åpne video om livsmestring

Tematekst om livsmestring

Creaza samfunn VGS

Klikk for å åpne temakartet "Demokratiets utfordringer".

Demokratiets utfordringer

Creaza samfunn VGS

Hva er unikt med Creaza?

  • Mestring

    Gjennom våre elevaktive læremidler kan læreren legge til rette for et spennende, levende og kreativt klasserom fullt av skaperglede, utforskertrang og mestringsfølelse!

  • Tilgjengelighet

    Alle elever skal oppleve likeverdige muligheter til læring og utvikling. I Creazas verktøy og læremidler kan lærer gjøre fagstoffet lettere tilgjengelig for alle slags elever ved å tilpasse språket, oppgavelyden eller bruke lydstøtte.

  • Oppdatert og relevant innhold

    Vi tilbyr oppdaterte og relevante ressurser som speiler samfunnet vi lever i. Oppgavebanken og læremidlene våre får stadig nytt innhold i takt med det som skjer rundt oss.

Alle kan mestre i Creaza

For å fremme mestringsfølelse og godt læringsutbytte, må det legges til rette for den enkelte elev. Lærer kan enkelt tilpasse læringsløp for sine elever. Dette er viktig for å støtte den enkelte elevs dybdelæring.  

Tekster og temakart er visualisert for å støtte elevenes forståelse, og mange tekster er lest inn. Åpne oppgaver kan løses på en rekke måter – muntlig, med lydstøtte, gjennom visualisering, og gjennom tekst. Varierte oppgaver og metoder motiverer og engasjerer ulike elever. Mange av oppgavene våre er i utgangspunktet differensierte, men kan enkelt tilpasses ytterligere ved å endre oppgaveformuleringer og oppgaveinnhold, eller å tilpasse støtte og veiledning.

Bli bedre kjent med våre læremidler

Les om Creaza samfunn 5-7

Creaza samfunn 5-7

Les om Creaza samfunn 8-10

Creaza samfunn 8-10

Les om Creaza KRLE 5-7

Creaza KRLE 5-7

Les om Creaza samfunn VGS

Creaza samfunn VGS

Les om Creaza engelsk 5-10

Creaza engelsk 5-10

Les om Creaza samfunn 1-4

Creaza samfunn 1-4

Les om Creaza naturfag 5-7

Creaza naturfag 5-7

Les om Creaza KRLE 8-10

Creaza KRLE 8-10

Creaza naturfag 8-10