Creaza engsjerer elevene med skapende læring

Læreplanen setter den aktivt deltakende og skapende eleven i sentrum. I våre læremidler og verktøy er det eleven som er hovedpersonen i egen læringsprosess.

             Kreativitet som superkraft

Vil du prøve Creaza?

Elevene produserer

 • Sitat fra overordnet del i læreplanen: “Skolen skal verdsette og stimulere elevenes vitebegjær og skaperkraft, og elevene skal få bruke sine skapende krefter gjennom hele grunnopplæringen”

  Skaperglede

  I Creazas verktøy og læremidler er det elevene som produserer.  Vi ønsker å stimulere elevenes skaperglede ved å gi de verktøy dem kan bruke til å lage kreative faglige produkter. Elevene kan øve på alle de grunnleggende ferdighetene gjennom å produsere podkaster, animerte modeller, historier og tegneserier, tankekart og presentasjoner. 

 • Sitat læreplan overordnet del: “Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål.”

  Utforskningstrang

  Mangfoldet av produkttyper er ment å gi alle elever en stemme. Vi ønsker å bidra til  å utvikle elevens evner til å forme og ytre egne ideer, hypoteser, oppfinnelser og meninger. Gjennom å skape får elevene utforske og finne ut av, forklare og sette i sammenheng, reflektere og undres over, drøfte og vurdere, og presentere sine tanker, ideer, ytringer og forståelse.

 • Sitat læreplan overordnet del: “Elever som opplever mestring, motiveres til å bli mer utholdende og selvstendige. “

  Mestringsfølelse

  Med gode verktøy og tusenvis av pedagogiske innholdselementer kan alle elever lage produkter de er stolte av. Mestringsfølelsen oppmuntrer dem til å jobbe med detaljer, fordype seg i innholdet og jobbe selvstendig over tid.


Klikk for å se video. Vær obs på at videoen ikke har tale.

Eleven lager podkast om "Tidsmaskinen"

Klikk for å se video. Vær obs på at videoen ikke har tale.

Eleven skaper modell av fordøyelsessystemet.

Klikk for å se video. Vær obs på at videoen ikke har tale.

Eleven lager modeller av næringskjeder i skogen.

Klikk for å se video. Vær obs på at videoen ikke har tale.

Eleven gjenforteller eventyret om Gullhår og de tre bjørnene!

Klikk for å se video. Vær obs på at videoen ikke har tale.

Eleven lager begrepskart om biosfæren.

Bli bedre kjent med våre læremidler

En unik sammenheng mellom fag og kreativt innhold

I læremidlene finner lærer og elever nødvendig fagstoff og faglig støtte for læringsprosessen med variert innhold. Vi dekker hele læreplanen i fagene vi lager læremidler for. Læremidlene er integrert i Creazas kreative verktøy, slik at elevene kan arbeide innenfor de samme digitale verktøyene gjennom hele læringsprosessen.

Klikk for å åpne videoen Født en vinner.

Født en vinner

Creaza samfunn 5-7
Klikk for å åpne temakartet "Demokratiets utfordringer".

Demokratiets utfordringer

Creaza samfunn VGS

Klikk for å åpne video med faktatekst om vikingtiden.

Faktatekst om vikingtiden

Creaza samfunn 5-7

Klikk for å se video med dilemmatekst

Dilemmatekst

Creaza KRLE 8-10

Klikk for å åpne temakart om bergarter.

Temakart om bergarter

Creaza naturfag 5-7

Klikk for å se animasjon om månefaser

Animasjon om månefaser

Creaza naturfag 5-7

Klikk for å åpne video av engelsk grammatikkfortelling

Grammatikkfortellinger

Creaza engelsk 8-10

Klikk for å åpne avspillingsvindu for Creazapodden med Ingrid Bergtun

Creazapodden med Ingrid Bergtun

Creaza KRLE 8-10

Klikk for å åpne video om fordøyelsessystemet.

Fordøyelsessystemet

Creaza naturfag 5-7

Klikk for å åpne videoen "Vann som reisevei".

Vann som reisevei!

Creaza samfunn 5-7
Klikk for å åpne video om livsmestring

Tematekst om livsmestring

Creaza samfunn VGS

                       Alle kan mestre i Creaza

For å fremme mestringsfølelse og godt læringsutbytte, må det legges til rette for den enkelte elev. Lærer kan enkelt tilpasse læringsløp for sine elever. Dette er viktig for å støtte den enkelte elevs dybdelæring.  

Tekster og temakart er visualisert for å støtte elevenes forståelse, og mange tekster er lest inn. Åpne oppgaver kan løses på en rekke måter – muntlig, med lydstøtte, gjennom visualisering, og gjennom tekst. Varierte oppgaver og metoder motiverer og engasjerer ulike elever. Mange av oppgavene våre er i utgangspunktet differensierte, men kan enkelt tilpasses ytterligere ved å endre oppgaveformuleringer og oppgaveinnhold, eller å tilpasse støtte og veiledning.

Les om Creaza KRLE 5-7

Creaza KRLE 5-7

Les om Creaza KRLE 8-10

Creaza KRLE 8-10

Les om Creaza naturfag 5-7

Creaza naturfag 5-7

Creaza naturfag 8-10

Les om Creaza samfunn 5-7

Creaza samfunn 5-7

Les om Creaza samfunn 8-10

Creaza samfunn 8-10

Les om Creaza samfunn VGS

Creaza samfunn VGS

Les om Creaza engelsk 5-10

Creaza engelsk 5-10

Les om Creaza samfunn 1-4

Creaza samfunn 1-4

Hva er unikt med Creaza?

 • Mestring

  Gjennom våre elevaktive læremidler kan læreren legge til rette for et spennende, levende og kreativt klasserom fullt av skaperglede, utforskertrang og mestringsfølelse!

 • Tilgjengelighet

  Alle elever skal oppleve likeverdige muligheter til læring og utvikling. I Creazas verktøy og læremidler kan lærer gjøre fagstoffet lettere tilgjengelig for alle slags elever ved å tilpasse språket, oppgavelyden eller bruke lydstøtte.

 • Oppdatert og relevant innhold

  Vi tilbyr oppdaterte og relevante ressurser som speiler samfunnet vi lever i. Oppgavebanken og læremidlene våre får stadig nytt innhold i takt med det som skjer rundt oss.