Creaza samfunn 8-10 og VGS

   

  Creaza samfunn er et unikt, inkluderende, heldigitalt og komplett læremiddel i samfunnsfag! 

  Creaza samfunn er et komplett, heldigitalt, åpent og temabasert læremiddel i samfunnsfag for ungdomstrinnet og samfunnskunnskap på VGS. Læremiddelet består av 45 temaer fordelt på 9 moduler for ungdomstrinnet og 14 temaer fordelt på 3 moduler for VGS.

  I tillegg består Creaza samfunn av:

  • 300 begrepskart
  • Hundrevis av kreative og utforskende oppgaver
  • Mange aktiviteter

  Hva skiller Creaza samfunn fra andre læremidler?

  Creaza samfunn har fokus på begreper. Dette gjør det mulig for eleven å gå inn i en dybdelærende prosess. Begrepskartene visualiserer både tverrfaglige og faglige begreper i en kontekst. Elevene kan bruke de ulike begrepskartene for å forstå og lære seg begreper som er nødvendige i innlæring av ulike temaer. Alle definisjoner er oversatt til seks språk: arabisk, dari, tigrinja, kurmanji, somalisk og pashto.

  Innholdet i læremiddelet er dynamisk. Lærer og elever kan tilpasse innholdet ved å legge inn egne bilder, lyd, lenker og tekst. Dette skaper nye muligheter og legger til rette for tverrfaglig arbeid i klasserommet.

  Lærer har innsyn i elevenes arbeid i hele den skapende prosessen, og kan gi elevene fremovermeldinger i deres arbeid både muntlig og skriftlig.

  Læremiddelet legger opp til, og fremmer elevenes aktivitet, undring, utforskning, produksjon og kreativitet. Det er enkelt å tilpasse læremiddelet til ulike elever med ulike forutsetninger.

  Creaza samfunn er aktuelt og relevant.

  Læremiddelet har en levende redaksjon som kontinuerlig fyller på med fagstoff, filmer og aktuelle artikler. Dette for å styrke relevansen til elevenes hverdag og utfordringer i samfunnet.

  Hvordan kobles Creaza samfunn til fagfornyelsen?

  Creaza samfunn er knyttet til fagfornyelsen ved at læremiddelet legger vekt på at målene i fagfornyelsen er flettet i hverandre, og derfor vil mange av de samme temaer med ulike perspektiver komme frem i flere av temaene i læremiddelet.

  Mange av modulene speiler de tverrfaglige emnene i fagfornyelsen. På hver temaside er det forslag til hvilke andre fag man kan jobbe tverrfaglig med i det aktuelle temaet. Alt innhold kan enkelt redigeres av lærer, og flere lærere kan samarbeide i innholdet for å legge til flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. 

  Creaza samfunn er skapt som en del av Creaza sin plattform og gir derfor elevene tilgang til kreative verktøy der de kan skape filmer, tegneserier, podcaster, tankekart og presentasjoner.

  Creaza samfunn fremmer tilpasset opplæring og metodefrihet, og gjør det enkelt å differensiere oppgaver og innhold til hver enkelt elev. 

  Webinar 

  Vi gjennomfører gratis webinar hvor vi viser hvordan læremiddelet er bygget opp og hvordan man kan bruke det sammen med elevene. Meld deg på webinar her

  Ønsker du å prøve Creaza samfunn 8-10 og VGS? 

  Dersom du ønsker å prøve Creaza samfunn 8-10 og VGS kan du fylle inn dette skjemaet og så får du tilgang.

  Ønsker du å bestille Creaza samfunn 8-10 og VGS? 

  Dersom du ønsker å bestille Creaza samfunn 8-10 og VGS kan du fylle inn dette skjemaet og så får du tilgang.

  Creaza samfunn 1-4 er på UDIR sin liste over læremidler man kan få støtte til. 

  Har du spørsmål, er nysgjerrig eller lurer på noe, kontakt oss på post@creaza.com eller 47 77 88 00.