Creaza KRLE 5. - 10. trinn

  krle-1

  Creaza KRLE 5-10 er et splitter nytt, heldigitalt, spennende og engasjerende læremiddel i KRLE for mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Læremiddelet er delt i to ulike veier for de to skoleslagene, men alt innhold er tilgjengelig for alle. Læremiddelet fremmer refleksjon, utforskning og kreativitet.

  Komplett og heldigitalt

  Aktuelt og engasjerende

  Utforskning og refleksjon

  Elevaktivt læremiddel

  Lett å tilpasse

  Dynamisk og relevant

  Tverrfaglig

  6 moduler

  50 tema

  Creazapodden

  Religiøse fortellinger

  Mange filmer

  Temakart

  Hundrevis av oppgaver


  Læremiddelets struktur

  Læremiddelet er organisert i seks moduler med 50 undertema. Temaene inneholder podkastepisoder, visualiserte religiøse tekster / filosofiske tekster / dilemmatekster, kreative tekster, faktatekster, temakart, aktiviteter og oppgaver. Temakartene er laget som fiks ferdige presentasjoner, klare til å tas med rett inn i klasserommet - eller den enkelte lærer kan gjøre lokale tilpasninger inn mot sine elever. Temakartene kan også brukes av elevene for å lese og tilegne seg kunnskap individuelt.Alt er redigerbart, så her har den enkelte lærer stor frihet!

  Oppgaver og verktøy

  Creaza KRLE inneholder hundrevis av ferdiglagde oppgaver som lar elevene være kreative, utforskende, reflekterende, aktive og samhandlende. Oppgavene besvares i form av tegneserier, filmer, tankekart, presentasjoner og podcaster laget i læremiddelets tre unike og kreative verktøy, samt i skriveprogram. Lærer har alltid innsyn i elevenes besvarelser og kan gi tilbakemelding underveis. Læremiddelet inneholder også praktiske aktiviteter og leker.

  Dynamisk og relevant

  Alle temakart, faktatekster og oppgaver kan redigeres og tilpasses av både elev og lærer. I tillegg oppdateres og justeres læremiddelets innhold kontinuerlig for å være mest mulig aktuelt og relevant til enhver tid. 

  Nyhet: Creazapodden!

  Creazapodden har en episode i hvert tema i Creaza KRLE. Her vil man få høre intervjuer med ulike mennesker, man vil få presentert dilemmaer, sanger og lignende. Her kan man få mye informasjon om temaene, og man vil også sitte igjen med noen spørsmål som man kan reflektere over videre.

  Nytt innhold i Cartoonist

  Til lansering av læremiddelet vil det også komme mye nytt tegnet innhold i Cartoonist. Det vil være et tema om religiøst hverdagsliv og et tema om religionshistorie. Ved hjelp av disse temaene kan elevene utforske og presentere ulike spennende aspekter ved ulike religioner.

  Du kommer til Creaza KRLEs hjelpeside ved å trykke på denne lenken.

  Ønsker du å prøve Creaza KRLE 5-10? 

  Dersom du ønsker å prøve Creaza KRLE 5-10 kan du fylle inn dette skjemaet og så får du tilgang.

  Ønsker du å bestille Creaza KRLE 5-10? 

  Dersom du ønsker å bestille Creaza KRLE 5-10 kan du fylle inn dette skjemaet og få tilgang.

  Creaza KRLE 5-10 er på UDIR sin liste over læremidler man kan få støtte til. 

  Har du spørsmål, er nysgjerrig eller lurer på noe, kontakt oss på post@creaza.com eller 47 77 88 00.