Creaza samfunn 5. - 7. trinn

  samfunn 5-7 logo image@2x

  Creaza samfunn 5-7 er et splitter nytt, heldigitalt, spennende og engasjerende læremiddel i samfunnsfag for mellomtrinnet.

   

  Komplett og heldigitalt

  Aktuelt og engasjerende

  Elevaktivt læremiddel

  Lett å tilpasse

  Dynamisk og relevant

  8 moduler

  38 tema

  Mange filmer

  Stor tekstbank

  Hundrevis av oppgaver

   

   

  Læremiddelets struktur

  Læremiddelet er organisert i åtte moduler med 38 undertema. Hvert tema inneholder film, faktatekster, temakart, aktiviteter og oppgaver. Temakartene er laget som fiks ferdige presentasjoner, klare til å tas med rett inn i klasserommet - eller den enkelte lærer kan gjøre lokale tilpasninger inn mot sine elever. Alt er redigerbart, så her har hver lærer stor frihet!

  Aktuelt og engasjerende

  I tillegg til de åtte modulene, finnes en helt egen aktualitetsmodul. Denne oppdateres kontinuerlig, med både tekster og oppgaver, for å hjelpe elevene å bli deltakende, engasjerte og kritisk tenkende medborgere. Disse sentrale verdiene er løftet og gitt en spesiell plass i dette læremiddelet.

  Biblioteket

  I biblioteket finnes 38 filmer i ulike sjangre; eventyr, sanger, fortellinger, caser og dikt. Her ligger godt over hundre faktatekster, knyttet til de ulike tematikkene. I biblioteket er det også intervjuer med både kjente personer og “mannen i gata”.

  Oppgaver og verktøy

  Creaza samfunn inneholder hundrevis av ferdiglagde oppgaver som lar elevene være kreative, utforskende, aktive og samhandlende. Oppgavene besvares i form av tegneserier, filmer, tankekart, presentasjoner og podcaster laget i læremiddelets tre unike og kreative verktøy. Lærer har alltid innsyn i elevenes besvarelser og kan gi tilbakemelding underveis. Læremiddelet inneholder også praktiske aktiviteter og leker.

  Dynamisk og relevant

  Alle temakart, faktatekster og oppgaver kan redigeres og tilpasses av både elev og lærer. I tillegg oppdateres og justeres læremiddelets innhold kontinuerlig for å være mest mulig aktuelt og relevant til enhver tid. 

  Ønsker du å prøve Creaza samfunn 5-7? 

  Dersom du ønsker å prøve Creaza samfunn 5-7 kan du fylle inn dette skjemaet og så får du tilgang.

  Ønsker du å bestille Creaza samfunn 5-7? 

  Dersom du ønsker å bestille Creaza samfunn 5-7 kan du fylle inn dette skjemaet og så får du tilgang.

  Creaza samfunn 5-7 er på UDIR sin liste over læremidler man kan få støtte til. 

  Har du spørsmål, er nysgjerrig eller lurer på noe, kontakt oss på post@creaza.com eller 47 77 88 00.

   

  Samarbeidspartnere og bidragsytere

   

  Læremiddelet er skapt av Creaza AS, og utviklet som en integrert del av Creazas plattform.

   

  Redaksjon

   

  Vibeke Omberg (Prosjektleder)

  Vibeke er pedagogisk leder og prosjektleder i Creaza og har jobbet flere år som lektor og IKT-veileder i Sarpsborg kommune. Vibeke har en mastergrad innen flerkulturell og internasjonal utdanning. 

   

  Cathinka Kopperud (Redaktør)

  Cathinka jobber som pedagogisk veileder i Creaza. Hun er utdannet adjunkt med fordypning i engelsk og statsvitenskap og har studert journalistikk i USA. Hun har tilleggsutdanning i veiledning og fysisk aktiv læring. Hun har jobbet som kontaktlærer i tolv år i Bærum, Oslo og Sarpsborg. Der har hun undervist blant annet i samfunnsfag.  

   

  Ane-Marthe Hop-Hansen (Medredaktør)

  Ane-Marthe er utdannet journalist og barnehagelærer. I Creaza samfunn 5-7 har hun skrevet mange av tekstene.

   

  Kristin Beatrice Berg (Medredaktør)

  Kristin Beatrice jobber i Creaza publishing med ulike læremidler. Hun har tidligere jobbet som lektor i Viken fylkeskommune i mange år. Der har hun undervist i engelsk, samfunnsfag og historie. Hun har også undervist unge voksne elever med kort botid i Norge i engelsk. Hun har mastergrad i statsvitenskap, hvor engelsk inngår, i tillegg til historie og praktisk-pedagogisk utdanning. Kristin har bidratt som forfatter i mange av produktene og oppgavene i Creaza engelsk i tillegg til å kvalitetssikre og være med i utviklingen av helheten i læremiddelet.

   

  Kristin Hop (Medredaktør)

  Kristin er pedagogisk veileder og Customer Succes Manager i Creaza og har jobbet som adjunkt i Sarpsborg kommune i tolv år, hovedsaklig på ungdomstrinnet. Der har hun undervist i blant annet samfunnsfag og engelsk. Kristin har brukt ulike digitale verktøy og ressurser i sitt klasserom gjennom mange år.

   

   

  Bidragsytere

   

  Linnea Tjentland (Forfatter)

  Linnea er utdannet lektor, med engelsk, samfunnsfag og religion i sin fagkrets. Hun har i mange år undervist på ungdomstrinnet, videregående skole og ved høgskolen i Østfold.

   

  Camilla Walla (Forfatter)

  Camilla er lærerstudent på 5. året og er ved siden av studiet svært engasjert i den digitale utviklingen i skolen. Med tidligere studier og bakgrunn fra medieproduksjon. I tillegg til Creaza jobber Camilla som studentmedarbeider på UiA der hun bidrar til digital kompetanseheving for lærere og lærerstudenter i Kristiansand. 

   

  Nils Håkon Nordberg (Forfatter)

  Nils Håkon er lektor på Drammen videregående skole, og underviser i historie, samfunnskunnskap og engelsk. Foruten 16 år i videregående skole, har han også bakgrunn som forfatter, journalist, oversetter, quizmaster og forlagsredaktør. Deriblant som mangeårig redaktør for Trivial Pursuit.  

   

  Henrik Sørlundsengen (Forfatter)

  Henrik jobber som kontaktlærer på Rustad skole i Oslo, samt praksislærer for OsloMet. Han er utdannet allmennlærer med samfunnsfag i fagkretsen.  

   

  Harald Høidahl (Forfatter og låtskriver)

  Harald har en mastergrad i musikk, han har jobbet flere år som lærer på mellomtrinnet i Fredrikstad. Harald jobber på Kjølberg skole. Harald lager låter og skaper innhold for Creaza samfunn 5-7 og Creaza naturfag 5-7. 

   

  Simon Høidahl (Forfatter og låtskriver)

  Simon er lærer, og jobber på en barneskole i Fredrikstad. Han har eget lydstudio og har produsert sanger og tekster for Creaza. 

   

  Norunn Seip Ottersen (Kvalitetssikrer)

  Norunn jobber som lærer på Greåker VGS. Hun arbeider som språkvasker og kvalitetssikrer av innhold for flere læremidler.

  Grafisk design: Ketil Andersen. 

  Redaksjon: Carl Morten Knudsen

  Teknisk utvikling: Aleksander Knudsen, Robert Ungureanu, Naveen Shetty, Roman Csandl-Eriksen, Sondre Skaug Bjørnebekk, Thomas Bugge