Creaza engelsk

 - Creaza engelsk lanseres i september 2020

creaza engelsk

Creaza engelsk er et kreativt og lekent læremiddel i engelsk. Læremiddelet er komplett og heldigitalt, og det erstatter engelskboka for 5.-10. trinn. Læremiddelet fungerer også som begynneropplæring for 5.-13.trinn med tospråklig støtte.

Creaza engelsk består av 4 moduler med 20 temaer, med økende vanskelighetsgrad. Temaene inneholder visualiserte ordkart, tekster med illustrasjoner, oppgaver, leker, konkurranser, aktiviteter, skriverammer og egenvurdering.  

Elevene jobber med innlæring av ord, grammatikk og setningsoppbygging i oppgavene. De jobber også mye med å lese, skrive og lytte samt trene muntlige ferdigheter. Oppgavene løses i Creazas kreative verktøy. Mange forklaringer og instruksjoner er oversatt til seks språk i tillegg til norsk.

Modulbasert 

Creaza engelsk er ikke knyttet til årstrinn, men er bygget opp i moduler som følger elevenes faglige progresjon. Elevene starter med grunnleggende temaer, enkel grammatikk og ordlæring, og avanserer etter hvert som tematikken blir mer kompleks. Vanskelighetsgraden på fraser, setningsoppbygging, grammatikk, tekster og oppgaver øker i de ulike modulene. I tillegg er læremiddelet dynamisk, slik at lærer kan tilpasse innholdet til enkeltelever ved behov.

Temabasert 

Innholdet i Creaza engelsk fokuserer på ord, fraser og kunnskap knyttet til spesifikke temaer. Både tekster og oppgaver er relatert til det aktuelle temaet. Elevene lærer strategier og  trener på alle ferdigheter de trenger for å kunne mestre et nytt språk, både lesing, skriving, lytting og muntlige ferdigheter. Læremiddelet har hundrevis av oppgaver som elevene løser alene eller i samarbeid med andre.

Creaza engelsk kommer til å bli svært konkurransedyktig på pris og kvalitet

Har du spørsmål, er nysgjerrig eller lurer på noe, kontakt oss på post@creaza.com eller 47 77 88 00.