Creaza engelsk 5-10


  Creaza engelsk er et kreativt, lekent, moderne og fleksibelt læremiddel i engelsk som tar den nye læreplanen på alvor. Læremiddelet er komplett og heldigitalt, og det erstatter engelskboka for 5.-10. trinn. Læremiddelet fungerer også som begynneropplæring for elever med kort botid i Norge på mellomtrinn, ungdomstrinn og i videregående skole. Læremiddelt har tospråklig støtte.

  • Komplett og heldigitalt
  • Dynamisk og relevant
  • Kreative verktøy
  • Visualiserte ordkart
  • Tekster med illustrasjoner
  • Presentasjoner
  • Oppgaver, leker, konkurranser og aktiviteter
  • Innlæring av ord, grammatikk og setningsoppbygging
  • Skriverammer
  • Trening av grunnleggende ferdigheter
  • Forklaringer og instruksjoner er oversatt til seks språk + norsk

  Creaza engelsk består av 4 moduler med 20 temaer, med økende vanskelighetsgrad. Temaene inneholder visualiserte ordkart, tekster med illustrasjoner, grammatikkfortellinger, oppgaver, leker, konkurranser, aktiviteter, skriverammer og egenvurdering.  

  Elevene jobber med innlæring av ord, grammatikk og setningsoppbygging i oppgavene. De jobber også mye med å lese, skrive og lytte samt trene muntlige ferdigheter. Oppgavene løses i Creazas kreative verktøy. Grammatikkforklaringer er oversatt til seks språk (arabisk, somali, pashto, dari, tigrinja og kurmanji) i tillegg til norsk.

   

  Modulbasert 

  Creaza engelsk er ikke knyttet til årstrinn, men er bygget opp i fire moduler med fem temaer i hver modul som følger elevenes faglige progresjon. Elevene starter med grunnleggende temaer, enkel grammatikk og ordlæring, og avanserer etter hvert som tematikken blir mer kompleks. Vanskelighetsgraden på fraser, setningsoppbygging, grammatikk, tekster og oppgaver øker i de ulike modulene. I tillegg er læremiddelet dynamisk, slik at lærer kan tilpasse innholdet til enkeltelever ved behov. De to første modulene er tiltenkt mellomtrinnet, mens de to siste er tiltenkt ungdomstrinnet, men her står lærer fritt til å bruke temaene når han/hun ønsker.

   

  Temasidene

  Innholdet i Creaza engelsk fokuserer på ord, fraser og kunnskap knyttet til spesifikke temaer. Både tekster og oppgaver er relatert til det aktuelle temaet. Elevene lærer strategier og  trener på alle ferdigheter de trenger for å kunne mestre et nytt språk, både lesing, skriving, lytting og muntlige ferdigheter. Læremiddelet har hundrevis av oppgaver som elevene løser alene eller i samarbeid med andre. 

  Presentasjon

  På temasidene finner du presentasjoner til bruk i klasserommet, med informasjon om temaet og spørsmål for dialog og refleksjon. Dette kan brukes inn i førforståelsen, eller for å gå igjennom innhold om temaet. Presentasjonene inneholder lenker til ulike autentiske tekster som elevene kan fordype seg videre i når de arbeider med oppgaver.

  Ordkart 

  Ordkartene fungerer som en tematiske ordbøker med visualiseringer, innlesning av ord og fraser og oversettelse. Her kan elevene lære mange ord og fraser relatert til temaet på kort tid. Det finnes flere oppgaver der de trener på disse ordene. Ordene brukes i tekstene som ligger til konsum, og elevene har nytte av ordkartet i sin muntlige og skriftlige produksjon.

  Grammatikkfortellinger

  Grammatikken i læremiddelet blir presentert gjennom morsomme og tankevekkende historier relatert til temaet. Der ser elevene tydelige eksempler på grammatikk som er brukt i historiene. Grammatikken blir forklart på engelsk, norsk og seks andre språk (arabisk, somali, dari, pashto, kurmanji og tigrinja). Dette gjør at læremiddelet er veldig godt egnet også for eldre elever med kort botid i Norge og lite forkunnskaper i engelsk.

  Hver temaside inneholder videre ulike tekster, en presentasjon om oppbygging og variasjon av setninger. samt instruksjoner for hvordan man skriver ulike teksttyper.

  Oppgaver

  Oppgavene er varierte og lar elevene trene på alle ferdigheter i engelskfaget innenfor de ulike temaene. Her får elevene vist seg fra sin beste side gjennom kreativitet, utforsking og produksjon.

   

  Trykk her for å komme til veiledningssiden for Creaza engelsk.

  Webinar 

  Vi gjennomfører gratis webinar hvor vi viser hvordan læremiddelet er bygget opp og hvordan man kan bruke det sammen med elevene. Meld deg på webinar her

  Ønsker du å prøve Creaza engelsk? 

  Dersom du ønsker å prøve Creaza engelsk kan du fylle inn dette skjemaet og så får du tilgang.

  Ønsker du å bestille Creaza engelsk? 

  Dersom du ønsker å bestille Creaza engelsk kan du fylle inn dette skjemaet og så får du tilgang.

  Creaza engelsk 5-10 er på UDIR sin liste over læremidler man kan få støtte til. 

  Har du spørsmål, er nysgjerrig eller lurer på noe, kontakt oss på post@creaza.com eller 47 77 88 00.

   

   

  Samarbeidspartnere og bidragsytere

  Læremiddelet er skapt av Creaza AS, og utviklet som en integrert del av Creazas plattform.

   

  Redaksjon

  Vibeke Omberg (Prosjektleder)

  Vibeke er pedagogisk leder og prosjektleder i Creaza og har jobbet flere år som lektor og IKT-veileder i Sarpsborg kommune. 

  Kristin Hop (Redaktør)

  Kristin er pedagogisk veileder og Customer Succes Manager i Creaza og har jobbet som adjunkt i Sarpsborg kommune i tolv år, hovedsaklig på ungdomstrinnet. Der har hun undervist i blant annet engelsk. Kristin har brukt ulike digitale verktøy og ressurser i sitt klasserom gjennom mange år.

  Kristin Beatrice Berg (Medredaktør)

  Kristin Beatrice jobber i Creaza publishing med ulike læremidler. Hun har tidligere jobbet som lektor i Viken fylkeskommune i mange år. Der har hun undervist i engelsk, samfunnsfag og historie. Hun har også undervist unge voksne elever med kort botid i Norge i engelsk. Hun har mastergrad i statsvitenskap, hvor engelsk inngår, i tillegg til historie og praktisk-pedagogisk utdanning. Kristin har bidratt som forfatter i mange av produktene og oppgavene i Creaza engelsk i tillegg til å kvalitetssikre og være med i utviklingen av helheten i læremiddelet.

   

  Bidragsytere

  Cathinka Kopperud (Forfatter)

  Cathinka jobber som pedagogisk veileder i Creaza. Hun er utdannet adjunkt med fordypning i engelsk og statsvitenskap og har studert journalistikk i USA. Hun har jobbet som kontaktlærer i tolv år i Bærum, Oslo og Sarpsborg. Der har hun undervist blant annet i engelsk. Cathinka skriver morsomme tekster, mange av dem med fokus på grammatikk i Creaza engelsk.

  Ane-Marthe Hop-Hansen (Forfatter)

  Ane-Marthe er utdannet journalist og barnehagelærer. I Creaza engelsk har hun skrevet mange av tekstene.

  Linnea Tjentland (Kvalitetssikrer og forfatter)

  Linnea har bidratt i Creaza engelsk ved å kvalitetssikre alt innhold samt å skrive noen tekster og laget noen oppgaver. Linnea har også tilpasset og formulert de klassiske tekstene.

  Linnea er utdannet lektor, med master i engelsk litteratur fra London. Hun har i mange år undervist i engelsk på ungdomstrinnet, videregående skole og ved høgskolen i Østfold.

   

  Grafisk design: Ketil Andersen. 

  Daglig leder: Carl Morten Knudsen

  Teknisk utvikling: Aleksander Knudsen, Robert Ungureanu, Naveen Shetty, Roman Csandl-Eriksen, Sondre Skaug Bjørnebekk

  I utviklingen av læremiddelet har vi hatt samarbeid og dialog med flere eksterne aktører, blant annet disse:

  Språksenteret har bidratt med oversettelser i læremiddelet. De har oversatt alle grammatikkforklaringer.

  Utviklet med støtte fra UDIR.

  Vi har samarbeidet med flere skoler i utviklingen av Creaza engelsk.

   

  E-post: engelsk@creaza.com

  E-post: vibeke.omberg@creaza.com