Creaza engelsk 5-10


Creaza engelsk er et kreativt og lekent læremiddel i engelsk. Læremiddelet er komplett og heldigitalt, og det erstatter engelskboka for 5.-10. trinn. Læremiddelet fungerer også som begynneropplæring for elever med kort botid i Norge på mellomtrinn, ungdomstrinn og i videregående skole. Læremiddelt har tospråklig støtte.

Creaza engelsk består av 4 moduler med 20 temaer, med økende vanskelighetsgrad. Temaene inneholder visualiserte ordkart, tekster med illustrasjoner, grammatikkfortellinger, oppgaver, leker, konkurranser, aktiviteter, skriverammer og egenvurdering.  

Elevene jobber med innlæring av ord, grammatikk og setningsoppbygging i oppgavene. De jobber også mye med å lese, skrive og lytte samt trene muntlige ferdigheter. Oppgavene løses i Creazas kreative verktøy. Grammatikkforklaringer er oversatt til seks språk (arabisk, somali, pashto, dari, tigrinja og kurmanji) i tillegg til norsk.

Modulbasert 

Creaza engelsk er ikke knyttet til årstrinn, men er bygget opp i moduler som følger elevenes faglige progresjon. Elevene starter med grunnleggende temaer, enkel grammatikk og ordlæring, og avanserer etter hvert som tematikken blir mer kompleks. Vanskelighetsgraden på fraser, setningsoppbygging, grammatikk, tekster og oppgaver øker i de ulike modulene. I tillegg er læremiddelet dynamisk, slik at lærer enkelt kan tilpasse innholdet til enkeltelever ved behov.

Temabasert 

Innholdet i Creaza engelsk fokuserer på ord, fraser og kunnskap knyttet til spesifikke temaer. Både tekster og oppgaver er relatert til det aktuelle temaet. Elevene lærer strategier og trener på alle ferdigheter de trenger for å kunne mestre et nytt språk, både lesing, skriving, lytting og muntlige ferdigheter. Læremiddelet har hundrevis av oppgaver som elevene kan løse alene eller i samarbeid med andre.

Webinar 

Vi gjennomfører gratis webinar hvor vi viser hvordan læremiddelet er bygget opp og hvordan man kan bruke det sammen med elevene. Meld deg på webinar her

Ønsker du å prøve Creaza engelsk? 

Dersom du ønsker å prøve Creaza engelsk kan du fylle inn dette skjemaet og så får du tilgang.

Ønsker du å bestille Creaza engelsk? 

Dersom du ønsker å bestille Creaza engelsk kan du fylle inn dette skjemaet og så får du tilgang.

Creaza engelsk 5-10 er på UDIR sin liste over læremidler man kan få støtte til. 

Har du spørsmål, er nysgjerrig eller lurer på noe, kontakt oss på post@creaza.com eller 47 77 88 00.