Deling av produkter


Når du har lagret et produkt, vil det være tilgjengelig på din Portefølje under Mitt arbeid. Trykk på Se og administrer under produktet, deretter Del og så Publiser, for å gjøre produktet tilgjengelig for andre. 

Da vil du både få opp både en Offentlig lenke og en Embed-kode til dette produktet. Deretter kan du markere, kopiere og lime inn disse lenkene der du ønsker å dele dem. Alle produkter du har delt vil også være tilgjengelige på Din offentlige side. Lenken til denne siden finner du på Min konto.

Dersom du ønsker at et av dine produkter ikke lenger skal være delt, trykker du på på Se og administrer > Del > Gjør privat.

Deling for Fronter-brukere

For Fronter-brukere foregår all deling i mapper i Fronter. Finn produktet du ønsker å dele under Mitt arbeid i Portefølje, og klikk på Se og administrer > Del eller levér inn i Fronter > Publiser.

Du vil da få opp en oversikt over rom du har tilgang til i Fronter. Deretter velger du hvilket rom, hvilket arkiv og hvilken mappe du ønsker å plassere produktet i. Når du har valgt både rom, arkiv og mappe, vil du få opp følgende melding: Opprett lenke i arkiv. Er du sikker? Etter du har trykket på OK, vil produktet være å finne i Fronter i mappen du har valgt.