Innhold i Cartoonist 

 

I Cartoonist finner du en rekke ulike Univers som kan brukes direkte i fag. Under kan du se en komplett oversikt over de ulike universene:

forhistorie.png

"Steinalderen, Bronsealderen og Jernalderen"

Disse tre universene lar elevene diskutere og illustrere hvordan livet var for mennesker som levde under disse tre tidsepokene. Hvordan skaffet og tilberedte de mat? Hvor og hvordan bodde de? Hva slags utfordringer opplevde de? Spørsmål som disse og mange andre kan utforskes med disse tre universene.

4.jpg

"Romerriket"

Her kan elevene skape fortellinger om faktiske eller fiktive hendelser som fant sted i Romerriket. Blant annet kan man velge blant bakgrunner som Colosseum, Pantheon og Senatet; karakterer som Caesar, gladiatorer, senatorer og slaver; guder som Apollo, Jupiter og Neptun.

9.jpg

"2. verdenskrig"

I dette universet kan elevene jobbe med spesifikke hendelser eller problemstillinger som fant sted under 2. verdenskrig. De kan for eksempel ta for seg karakterer som Churchill, Stalin og Hitler, eller de kan beskrive krigen fra de siviles eller soldatenes ståsted. Her har elevene en ypperlig mulighet til å prøve å sette seg inn i hvordan livet var for diverse parter og personer under krigen.

12.jpg

"Framtidskloden"

Dette universet lar elevene skape tegneserier om hvordan de tror verden vil se ut i fremtiden. Hva slags type energi vi vil bruke, hvilke effekter klimaendringer kan medføre og hva slags teknologi som brukes, er gode eksempler på temaer som kan utforskes og presenteres ved hjelp av dette universet.

13.jpg

"Du & Jeg"

Her kan elevene jobbe med tema som sosiale relasjoner, vennskap, mobbing og følelser. Som i alle de andre Cartoonist-universene kan man også her benytte seg av de ulike tilstandene for å endre de ulike karakterenes ansiktsuttrykk for å reflektere hva slags humør de er i til enhver tid.

22.jpg

"Juleevangeliet"

Passer svært godt når det nærmer seg jul. La elevene gjenfortelle historien med sine egne ord. Inneholder blant annet Maria, Josef og Jesusbarnet samt de tre vise menn.

20.jpg

"De Tre Bukkene Bruse"

Her kan elevene jobbe med det klassiske eventyret fra Asbjørnsen og Moe. Etter å ha gjort seg kjent med eventyret i forkant, kan elevene gjengi eventyret i sin originale form, eller de kan lage sine egne, alternative versjoner.

23.jpg

"Crazy"

Dette er et fantasiunivers hvor det kun er fantasien som begrenser hvilke historier og tegneserier eleven kan skape.

5.jpg

"Vikingtid"

Vikingtid lar elevene drøfte, presentere og diskutere episoder fra vikingtiden. Universet inneholder en rekke bakgrunner, karakterer og rekvisitter som er viktige for denne historiske epoken.

6.jpg

"Egypt"

Dette er et univers hvor oldtidens Egypt, dens elvekultur og dens påvirkning på verdens utvikling er sentralt. Eleven og læreren finner en rekke relevante innholdselementer som er sentrale for denne svært viktige historiske tidsepoken.

7.jpg

"Gresk antikk"

Lag fortellinger med filosofer, soldater guder og rekvisita karakteristisk for denne særdeles viktige og innflytelsesrike historiske epoken. Er særdeles egnet i forbindelse med demokratiets historie.

8.jpg

"Middelalderen"

Inneholder en lang rekke karakterer, bakgrunner og rekvisita som muliggjør at elevene kan ta for seg en lang rekke hendelser, problemstillinger og fenomener knyttet til denne tusen år lange historiske epoken.

21.jpg

"1001 Natt"

Tar for seg de to klassiske arabiske eventyrene «Alladin» og «Ali Baba og de 40 røverne». La elevene gjenfortelle de originale eventyrene, eller la dem lage egne alternative versjoner av dem.

14.jpg

"Norwegian Wood"

Bruk fantasien og lag eventyr med diverse fantasifigurer og skapninger i skog og natur.

15.jpg

"Manga"

Ordet «Manga» er japansk for tegneserier, og i dette universet finner man japansk-inspirerte tegneseriekarakterer og elementer.

17.jpg

"Klassisk tegneserie: fortid, nåtid og fremtid"

I disse tre universene kan man lage sine egne eventyr eller man kan gjenfortelle mer og mindre kjente eventyr. Inneholder klassiske tegneserieelementer fra henholdsvis fortid, nåtid og fremtid.

19.jpg

"Rødhette og ulven"

Her kan elevene jobbe med det klassiske europeiske folkeeventyret. Man kan gjengi det originale eventyret, eller man kan lage alternative versjoner.

10.jpg

"Etterkrigstiden"

Trolig det Cartoonist-universet som er aller rikest på innhold. Her finner du blant annet karakterer og rekvisita delt inn etter tiår (50-, 60-, 70- og 80-tallet). Universet kan brukes til å ta opp reelle og fiktive situasjoner og utfordringer fra etterkrigstiden, men kan også brukes til veldig mye annet, på grunn av det omfattende innholdet.

11.jpg

"Verdensrommet"

Inneholder blant annet planeter, stjernebilder, astronauter, galakser, asteroider, romfartøy og teleskop. I tillegg kan man ta for seg og illustrere fenomener som sol- og måneformørkelser, månefaser, årstider og stjerners utvikling.