Tildeling av oppgaver

 
Oppgaver

Den første siden man møter når man har logget på Creaza inneholder mange hundre oppgaver. På den blå knappen som heter Filter kan man filtrere hvilke oppgaver som skal vises. Man kan filtrere på fag, trinn og verktøy i Creaza, som elevene skal bruke til å løse oppgaven.

Tildele oppgave til elevene

Først finner man den oppgaven man ønsker at elevene skal løse. Deretter trykker man på Tildel oppgave / Opprett oppgave under oppgaven. Da kan man velge mellom Del lenke eller Send til kontakterFørste gang man skal tildele en oppgave, skal det gjøres med lenke.

Oppgavens tittel og beskrivelse

Man kan endre oppgavens tittel og beskrivelse, sette en innleveringsfrist og man kan legge ved filer man ønsker at elevene skal bruke når de løser oppgaven. Når man har gjort de justeringene man ønsker, trykker man på Opprett oppgave, før man kopierer lenken man får opp og deler den med elevene, for eksempel på e-post, læringsplattform eller lignenede.

Elevene skal i gang med oppgaven

1. Be elevene logge på Creaza
2. Be elevene finne oppgaven der du har delt lenken (mail/læringsplattform e.l)

Alle som åpner lenken i en nettleser hvor de er innlogget i Creaza, vil kunne begynne å jobbe med oppgaven de har fått tildelt med en gang. De vil også automatisk bli kontakter med den som har tildelt oppgaven (deg). I tillegg vil alle som åpner lenken også bli kontakter med hverandre (viktig for samarbeid). Neste gang lærer skal tildele en oppgave, kan vedkommende velge mellom å fortsatt gjøre det med lenke eller å gjøre det direkte til sine kontakter

Under Mitt innhold > Tildelt av meg finner lærer alle oppgavene vedkommende har tildelt, og under hver oppgave kan man se hvem som har startet, hvem som ikke har det og hvem som har levert inn. Man kan også til enhver tid se elevenes arbeid, kommentere og gi tilbakemelding:

 

 

 

 

Gjør produkt om til oppgave
Som lærer kan du også gjøre om dine produkter til oppgaver. Du kan for eksempel starte på en tegneserie eller et tankekart og så la dine elever fullføre produktet:

 

 

 

Har du spørsmål om tildeling av oppgaver eller noe annet, kontakt oss på: support@creaza.com.