Priser Creaza

Creaza Premium og Creaza samfunn er tilskuddsberettiget gjennom UDIR sin tilskuddsordning. Dette innebærer at skolen/kommunen/fylkeskommunen får tilskudd fra UDIR som gir 40% reduksjon i pris.

Premium

Creaza Premium
Creaza Premium er et kreativt og moderne læremiddel som gjør det enkelt for elever og lærere å skape fantastiske tegneserier, podcasts, hørespill, lydmikser, filmer, digitale historier, tankekart og presentasjoner.

Skolelisens - 20 000 NOK per år
Lisensen gjelder for alle elever (inntil 400) og lærere ved skolen. Skoler med over 400 elever må be om eget tilbud. Kontakt oss på post@creaza.com for mer informasjon.

Bestill skolelisens

Klasselisens - 4 000 NOK per år
Lisensen gjelder for inntil 30 elever og lærere. Ytterligere klasselisenser 2 000 NOK per klasse per år.
(30 elever - 4 000 kr) (60 elever - 6 000 kr) (90 elever - 8 000 kr) (120 elever - 10 000kr) (150 elever - 12 000 kr) (180 elever - 14 000 kr) (210 elever - 16 000 kr) (240 elever - 18 000 kr)

Bestill klasselisens(er)

Kommunelisens
Vi gir god rabatt på kommuneavtale samt avtaler som gjelder kommunesamarbeid, fylkeskommuner eller regioner. Kontakt oss på post@creaza.com for mer informasjon.

Be om kommunetilbud

creazasamfunnlogo

Creaza samfunn

Creaza samfunn er et unikt, heldigitalt og komplett læremiddel i samfunnsfag for ungdomstrinnet, og samfunnskunnskap for VGS. En relevant og aktuell ressurs som erstatter læreboka! Creaza samfunn er et levende læremiddel som er knyttet til fagfornyelsen.

Viktig informasjon:
For å kunne kjøpe og bruke Creaza samfunn må man ha plattformen Creaza Premium.


Introduksjonstilbud på Creaza samfunn

Frem til 29.05.2020 har vi et svært godt introduksjonstilbud på Creaza samfunn. Den laveste pris per elev får man ved å inngå en 3-årig avtale for alle elever i kommunen, fylket eller regionen.

Kommune/Fylke/Region
- 3-årig avtale: 39 kr per elev per år
- 1-årig avtale: 59 kr per elev per år

Skole
- 3-årig avtale: 59 kr per elev per år
- 1-årig avtale: 79 kr per elev per år

Klasse (inntil 30 elever)
- 1-årig avtale: 149 kr per elev per år


Bestille Creaza samfunn

Send en mail til samfunn@creaza.com. Oppgi informasjon om antall lisenser du ønsker, navn og telefonnummer.