Oppgavebank + Innhold + Verktøy
=
Creative And Playful Learning

 

onepager.png

Last ned PDF med kort introduksjon til Creaza

Hva er Creaza?

Creaza er et digitalt læremiddel hvor elever jobber med fag og utvikler sin kunnskap ved å skape tankekart, presentasjoner, tegneserier, film og lydproduksjoner i en faglig pedagogisk kontekst.

I Creaza finner man en rekke kreative, faglige og pedagogiske muligheter. Det finnes hundrevis av ferdiglagde oppgaver knyttet til fag og læreplan. Disse oppgavene kan lærer tildele til sine elever. Elevene løser oppgavene individuelt eller i grupper gjennom å produsere tankekart, presentasjoner, tegneserier, film og lydproduksjoner. Læreren kan redigere og tilpasse oppgavene til sitt fag og sin klasse. Som lærer kan du sette en tidsfrist på når oppgaven skal være løst og du kan gi elevene tilbakemelding på underveis i arbeidet..

Verktøyene er integrert med hverandre og kommer med fiks ferdige maler med et omfattende spekter av innebygd, faglig innhold som er klart til å tas i bruk. Blant annet finner man bakgrunner, karakterer, rekvisita, effekter, grafiske elementer og hundrevis av lydklipp og filmklipp. I tillegg kan elevene selv laste opp egne bilder, lydklipp og videoklipp, som de så kan bruke separat eller i kombinasjon med Creazas innhold. 

Creaza brukes hver dag av tusenvis av elever og lærere over hele verden i alt fra barnehager til institusjoner for høyere utdanning.

Hva brukes Creaza til?

Creaza lar eleven jobbe digitalt med flere av de grunnleggende ferdighetene, både tverrfaglig og i spesifikke fag, ved selv å være produsent av film, sammensatte tekster, tankekart, visuell strukturering, presentasjoner, tegneserier, digitale historier og fortellinger. Verktøyene i Creaza hjelper elevene til å jobbe på en kreativ måte med digital kompetanse og digital dannelse, knyttet mot fag.

Creaza brukes også av lærere, blant annet for å jobbe med såkalt "Omvendt undervisning" eller "Flipped classroom". I forbindelse med omvendt undervisning er det særlig tankekart- og presentasjonsverktøyet Mindomo som er populært. Læreren lager da en presentasjon av et tema bestående av lenker, bilder, tekst og lyd- og videoklipp. Elevene forbereder seg ved å gå gjennom og gjøre seg kjent med presentasjonen når de er hjemme, for deretter å bruke tid på skolen til å jobbe med stoffet. Med andre ord skjer "forelesningen" hjemme, mens "leksene" gjøres på skolen med veiledning fra læreren.

Creaza kan brukes i alle fag og innen alle fagområder, og det er kun fantasien som setter grenser for læremiddelets bruksområder.

Nedenfor er en instruksjonsfilm for Cartoonist og en for Mindomo.

Du finner en rekke filmer og andre ressurser på hjelpesidene våre