Creaza på iPad

Creaza both on computer and iPad

Både Cartoonist og Mindomo kan brukes i nettleseren på iPad. Men dersom man ønsker å kunne spille inn lyd samt laste ned produktene man har laget i Cartoonist, må man laste ned appen Creaza Cartoonist EDU gratis i App Store. Etter hvert vil også Mindomo flyttes inn i denne appen, men per i dag må man altså Mindomo brukes i nettleseren.