Creative and Playful Learning

Creaza tilbyr kreative verktøy med faglig innhold og hundrevis av ferdiglagde oppgaver samt komplette læremidler i engelsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE.

 

Creaza

 

Creaza tilbyr moderne og kreative læremidler i flere fag. I bunn for alle læremidler

ligger vår kreative løsning Creaza Core. Her finner elever og lærere intuitive verktøy

med faglig innhold og hundrevis av ferdiglagde oppgaver.

 

Nå har vi også laget komplette læremidler i flere fag, som engelsk, samfunnsfag,

naturfag og KRLE. Les mer om de ulike læremidlene i ulike fag ved å klikke på bildene.

 

engelsk-1naturfag-1samfunn 1-4-1

samfunn 5-7-1samfunn-2krle-1

 

Dersom du ønsker å prøve læremidler fra Creaza kan du fylle ut dette skjema

 

I Creaza kan elevene skape magiske produkter

Cartoonist

 

Cartoonist gjør det enkelt å skape fantastiske digitale fortellinger, tegneserier, presentasjoner og filmer. Cartoonist består av en rekke ulike bakgrunner, karakterer, rekvisita, tekstelementer, lydfiler og videoklipp. Dette innholdet kan kombineres med brukernes egne opplastede bilder, lydfiler og videoklipp. I tillegg kan du spille inn lyd.

Intuitivt og morsomt for alle

Cartoonist er rik på muligheter, enkelt å bruke og kan benyttes av elever i alle aldre.

Kan brukes i alle fag

Massivt bibliotek med hundrevis av bakgrunner, karakterer, rekvisita, videoklipp, lydeffekter og musikk. 

Sammensatte tekster

Jobb med tegneserieinnhold, tekst, bilder, video og lyd i ett og samme verktøy. 

Mindomo


Mindomo lar deg skape flotte tankekart med tekst, lenker, bilder, video, lyd og ulike farger. Kombiner innhold fra nettet med Mindomos bibliotek og dine egne opplastede filer. Tankekartene kan enkelt bli gjort om til presentasjoner med lysbilder. Det er også mulig for flere brukerer å samarbeide i samme tankekart samtidig.

Strukturere

I Mindomo kan du visualisere sammengenhenger ved å kombinere tekst, bilder, video, lenker og lyd.  

Formidle

Du kan skape presentasjoner, temakart, tidslinjer  og med dette formidle egen oversikt og kunnskap. 

Samarbeide

I Mindomo kan man samarbeid i små og store grupper i sanntid. Vi lærer sammen og med hverandre.

AudioEditor


AudioEditor gir deg mulighet til å lage podkaster og lydmikser. AudioEditor er tidslinjebasert med flere lydspor og inneholder hundrevis av lydklipp, både musikk og lydeffekter Disse lydklippene kan kombineres med dine egne opplastede lydfiler. Du kan også gjøre lydopptak direkte i verktøyet.

Reflektere

I AudioEditor kan man ta opp egen stemme og vise til refleksjon i en kreativ sfære.

Diskutere

Sammen kan elever diskutere, argumentere eller drøfte innenfor trygge pedagogiske rammer. 

Skape

Selvstendig, eller sammen med andre finnes det uendelig med muligheter for skapende og kreativ produksjon.

Økt engasjement hos elevene

Kreativitet

La elevene få benytte seg av og videreutvikle sin kreativitet ved å skape sine egne fortellinger.

.

Mestring

Elevene opplever mestring gjennom tilpassede oppgaver og intuitive verktøy. 

Samarbeid

La to eller flere elever jobbe sammen med hverandre, enten det er på skolen eller de jobber hjemmefra.

Motivasjon

Elevenes motivasjon øker ved at de selv får være produsenter, og ikke bare konsumenter.

Inkludering

Gjør det mulig for alle elever å lage noe de kan være stolte av, uavhengig av alder, bakgrunn og forutsetninger.

Variasjon

Unike verktøy rike på innhold og muligheter lar elevene jobbe og uttrykke seg på en rekke ulike måter. 

Mange tusen skoler i Norge bruker allerede Creaza!

I Creaza kan alle elever skape noe de er stolte av!

Over halvparten av norske elever har allerede Creaza!

Lærer

Holmestrand kommune

Digger Creaza! Bruker det både i engelsk og samfunnsfag, og nå har vi tenkt til å lage forarbeidet til elevstyrt utviklingssamtale i Creaza 
😊

Screenshot 2021-01-11 at 20.47.35

Madelaine Lampe

Lärare högstadiet, Sarpsborgs kommun

Jag tycker att Creaza är ett väldigt bra verktyg för både lärare och elever.

Läs mer

Hva kan elevene lage i Creaza?

Her kan du se noen eleveksempler:

rodhette

Little red riding Hood

I dette prosjektet var det en gruppe med elever på småtrinnet som samarbeidet om å skape en spennende engelsk versjon av rødehette og ulven. Se og hør på filmen her!

gresskar

The Pumpkin King

Her ser du en kreativ og animert tegnserie skapt av en elev på 7.trinn. Denne spennende Halloween-fortellingen var en oppgave de jobbet med i engelskfaget. 

hydrokarboner

Hydrokarboner og alkoholer 

I denne videoen viser en elev fra ungdomstrinnet et godt eksempel på kreativ formidling av kjemi satt inn en faglig kontekst. 

 

 

Hjemmeskole-2

Podcast om korona

Hør på en podcast skapt av en elev på 5.trinn våren 2020, da korona-epidemien startet. Eleven skrev et dikt sammen med sin mamma og la til lydeffekter i AudioEditor. 

mellomkrigstiden

Mellankrigstiden

Denna podcast är skapat av en grupp 8e-klassare. I arbetet pratar de mellankrigstiden och innehåller även en rapp om fascism och ett fakta-marathon om Tyskland.

Ønsker du å prøve Creaza på din skole?