Nytt samarbeid om et viktig tema

fom_crop

Denne høsten har Creaza samarbeidet med Fortellingen om meg og Skolenes landsforbund om å utvikle et viktig undervisningsopplegg om vold og overgrep. Hensikten med undervisningsopplegget er å skape bevissthet blant unge om hva overgrep og seksuelle krenkelser er, reflektere over hvordan det kan forhindres, og tydeliggjøre hvor viktig det er å snakke med noen dersom man har opplevd vold og overgrep. 

 

Utgangspunktet for undervisningsopplegget er fortellingen til Mona, ett av overgrepsofrene i Tysfjord-saken. Gjennom film, tekst og sangen Mihá (Mihá i Spotify) har Mona, med hjelp fra Fortellingen om meg, Stian Soli og Dennis Winther, formidlet sin historie. Ved å benytte ulike fortellerformer som illustrasjoner, musikk, film og tekst, håper vi å nå så mange elever som mulig med dette viktige budskapet. 

 

Dersom utsatte barn og unge skal kunne si ifra og få hjelp, trenger de kunnskap. De trenger et begrepsapparat til å beskrive og forklare, de må vite hvor de kan henvende seg, og de må vite at det å fortelle kan hjelpe dem gjennom vonde opplevelser. Gjennom dette samarbeidet, inviteres elevene til å reflektere over temaet gjennom gallerivandring, refleksjonskafé, refleksjonstekster og aktiviteter.

 

Med undervisningsopplegget følger en utfyllende lærerveiledning, som gir tips til gjennomføringen samt råd om hvordan man som lærer kan snakke med barn som bærer på vonde historier. 

 

Du finner opplegget i Creaza samfunn 8-10 og Creaza samfunn VGS: 

Vold og overgrep, 8-10 

Vold og overgrep, VGS 

 

Velkommen inn til en sterk opplevelse med et viktig budskap.

 

Varm hilsen fra

Creaza-teamet

Creaza

Emner: EdTech, Creaza, Samfunnsfag, Elever, mestring, skole, Fagfornyelsen, samfunnskunnskap, Dybdelæring, Lærer, naturfag, skaperglede, ressurs, utforskertrang, tilpassetopplæring, aktivlæring, kreativitetiskolen, fortellingenommeg, skoleneslandsforbund

Motta beskjed når nye blogginnlegg publiseres!