Kreative læremidler fra Creaza

blog_06_05_21

I Creaza har vi utviklet flere nye, moderne og kreative læremidler. Vårt utgangspunkt er at eleven skal være aktiv produsent i læringsprosessen, samt få rik tilgang på fagstoff, presentert på ulike måter.

 

Vi har fått svært positiv tilbakemelding på læremidlene fra elever og lærere så langt og er veldig glade for det. Samtidig utvikles alle læremidler fra Creaza kontinuerlig for å gjøre de enda bedre og enda mer relevante. Nedenfor kan du lese litt om de ulike læremidlene vi i Creaza har klare til skolestart.

Vi er veldig stolte over vårt samarbeid med over 20 engasjerte lærere, journalister og musikere som produserer innhold til de ulike læremidlene i Creaza. Sammen forsøker vi å lage læremidler som er bra for alle og som gir muligheter for dybdelæring, inkludering, motivasjon, mestring og tilpasset opplæring.

Dersom du vil prøve læremidlene fra Creaza på skolen eller i kommunen er det bare å fylle inn dette skjemaet.

Lurer du på noe kan du ringe oss på telefonnummer 47 77 88 00 eller sende en e-post til post@creaza.com.

Gjennomgående for alle Creaza sine læremidler er blant annet følgende:

 • Komplett og heldigitalt
 • Aktuelt og engasjerende
 • Utforskning og refleksjon
 • Elevaktivt læremiddel
 • Lett å tilpasse
 • Dynamisk og relevant
 • Tverrfaglig
 • Kreative filmer
 • Musikkvideoer
 • Faktafilmer
 • Podcaster
 • Temakart
 • Omfattende bank med kreative og varierte oppgaver

engelsk

Creaza engelsk 5-10 er et helt nytt, moderne og fleksibelt læremiddel i engelsk som tar den nye læreplanen på alvor. Læremiddelet er modulbasert, med 4 moduler og 20 temaer.

Her vil elever og lærere blant annet finne en bank med ordkart som vil gi elevene bedre forståelse og større ordforråd. I tillegg finnes det filmer, presentasjoner, skriverammer og veldig mange ulike typer oppgaver der elevene får være utforskende og kreative produsenter.

Grammatikken i læremiddelet blir presentert gjennom morsomme og tankevekkende historier relatert til temaet. Der ser elevene tydelige eksempler på grammatikk som er brukt i historiene. Grammatikken blir forklart på engelsk, norsk og seks andre språk (arabisk, somali, dari, pashto, kurmanji og tigrinja). Dette gjør at læremiddelet er veldig godt egnet også for eldre elever med kort botid i Norge og lite forkunnskaper i engelsk.

samfunn 1-4samfunn 5-7samfunn (1)

I Creaza har vi laget komplette læremidler i samfunnsfag med Creaza samfunn 1-4, Creaza samfunn 5-7 (lanseres i mai) og Creaza samfunn 8-10 og VGS.

Samfunnsfag er et veldig viktig fag i norsk skole og i læreplanen er det blant annet løftet frem at: "Samfunnsfag har eit særleg ansvar for at elevane utviklar digitalt medborgarskap"

Med Creaza samfunn har man et  komplett, nytt og moderne læremiddel i samfunnsfag fra 1. - 10. trinn og for samfunnskunnskap på VGS. Med hele faget fra 1. - 10. trinn på plass, samt samfunnskunnskap for VGS, blir det langt enklere med differensiering og tilpasset opplæring hvor lærer og elev kan bruke temaer både oppover og nedover i trinnene. Alt er tilgjengelig for alle i en og samme løsning om man ønsker det.

naturfagCreaza naturfag 5-7 er et komplett læremiddel i naturfag med en praktisk, skapende og kreativ tilnærming til faget!

Læremiddelet er organisert i seks moduler med 33 tema. Hvert tema inneholder en temaside med følgende innhold: spennende introfilm, faglige animasjonsfilmer, faktatekster, temakart, aktiviteter og oppgaver. I Creaza naturfag 5-7 finnes det mange modellerte forsøk og maler som elevene kan bruke i utforskende arbeid.

Første versjon av Creaza naturfag lanseres i mai/juni.

krle

Creaza KRLE 5-10 er et splitter nytt, heldigitalt, spennende og engasjerende læremiddel i KRLE for mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Læremiddelet er delt i to ulike veier for de to skoleslagene, men alt innhold er tilgjengelig for alle. Læremiddelet fremmer refleksjon, utforskning og kreativitet.

Første versjon av KRLE 5-10 lanseres til skolestart.

Vil du prøve læremidler fra Creaza, fyll ut skjema på:

web.creaza.com/prove

Kreativ hilsen

Team Creaza

Creaza
Creaza

Topics: Mindomo , Cartoonist , Creaza , Kreativitet , Samfunnsfag , Læreplan , Moderne , KRLE , Elever , multimodalt , engelsk , digitale læremidler , samfunnskunnskap , Creaza samfunn , aktive elever , Læremidler , Creaza engelsk , naturfag