Creaza News, September 2013

Digital Learning Tool of the Year.
Creaza is proud to be one of the the four finalists for Framtidens Läromedel's award for the best digital learning learning tool of the year. A big thank you goes out to those who nominated us. You can read more about Framtidens Läromedel here: http://www.framtidenslaromedel.se/Vant språkkonkurranse med film laget i Creaza.

Høsten 2012 inviterte Nasjonalbiblioteket, i samarbeid med de nasjonale sentrene for flerkulturell opplæring, fremmedspråk, matematikk, nynorsk og samisk, norske skoleelever til å delta i språkkonkurransen Språk i ditt liv. Nå er konkurransen avsluttet, og vinnere har blitt kåret. Creaza ønsker i den anledning å gratulere klasse 6B fra Hasle skole, og deres lærer Ida Marie Haugli, med førsteplass i konkurransen.