Lærer tysk på en morsom måte

Høsten 2016 hadde 8. klasse ved Sandbakken skole tysk for aller første gang.

sb650.jpg

Det å lære et nytt språk kan være utfordrende. Gloser, syntaks og ordklasser kan være krevende. Ved Sandbakken skole valgte de en ny måte å tilnærme seg tysk som fremmedspråk på. 

Elevene hadde bare hatt tysk i seks uker da de begynte å produsere innholdsrike historier om seg selv, sine familier og liv med både skriftlig og muntlig tysk. 


Tilbakemeldingene fra lærere og elever var meget positive. Kontaktlærer Hanne Therese Kjernsbæk trakk blant annet frem følgende momenter: Elevene utviklet sine ordforråd knyttet opp mot interesser og familierelasjoner som var viktige for dem.

Deres ordforråd ble ikke begrenset til kun det som sto i læreboka. De fikk en mulighet til å utvikle språket etter interesse og behov. Det ble synlig at nytteverdien i språket kom frem, ved at elevene ble kjent med ord og uttrykk som var nyttige og relevante for dem personlig.

Elevene hadde kun jobbet med tyskfaget i åtte uker, men gjennom arbeidet med Cartoonist klarte de å skape avanserte samtaler og bøying av verb på et nivå godt over hva som var forventet. Elevene så ord/begreper/uttrykk i en sammenheng som ga mening for dem. Den visuelle støtten bidro også til å gjøre språket mer tilgjengelig for elevene.

 

Siden det tyske språket er så pass nytt for elevene, gjenstår det selvagt fortsatt mye arbeid. Men nå har elevene et verktøy der de til enhver tid blant annet kan gå tilbake og høre på egen uttale og dermed jobbe med å forbedre denne. For lærer vil fremovermeldinger til elevene bli mer konkrete, da lærer og elev sammen kan sitte og høre på hva som må forbedres.

 

 

Det er mange måter å jobbe med nytt språk på. Tilbakemeldingene fra elever og lærere ved 8. klasse på Sandbakken skole viser at elever liker å være produsent i egen språkforståelse og språklæring.

Vinteren 2017 lanserer Creaza en splitter ny Cartoonist i HTML. Denne vil gjøre det enda gøyere og enklere for elever og lærere å lage digitale historier, tegneserier, filmer og presentasjoner.

På BETT 2017 viser vi demoversjonen av nye Cartoonist