Bærekraftig utvikling - Nytt univers i Creaza

bk2

Creaza har lansert et helt nytt univers i Cartoonist som heter bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling er et av de nye tverrfaglige temaene i ny læreplan. I læreplanen er temaet beskrevet slik:

"Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt."

I Creaza ønsker vi at elevene skal kunne jobbe aktivt og kreativt med dette temaet. Vi har nå lansert et helt nytt univers i Cartoonist som er kalt "bærekraftig utvikling". Her kan elevene produsere digitale historier, filmer, tegneserier, presentasjoner og andre digitale produkter.

Innholdet i dette universet vil vokse utover våren med flere karakterer, rekvisitter og med nye filmklipp. I dette universet finner du hav, pol-is, regnskog, ørken og veldig mye mer. Alt vil ha ulike tilstander i forhold til scenarier som finnes i dag eller som kan oppstå senere. 

Logg dere inn i Creaza og sjekk det nye universet. Gi oss gjerne en feedback på innhold dere ønsker inn i det nye universet. Send en e-post til post@creaza.com.

Hilsen

Team Creaza