Creaza i klassrummet

Höstterminen är i full gång och i alla de nordiska länderna är höstlovet nu genomfört. Creaza har deltagit på många olika konferenser och genomfört en massa workshops under hösten. Vecka 44, den stora kompetensutvecklingsveckan i Sverige, är nu förbi. I Creaza är vi mycket imponerade över det breda utbudet av kompetensutveckling som de flesta lärarna i Sverige erbjuds under denna intensiva och lärorika vecka. Det digitala området har också haft ett särskilt stort fokus i de olika utbildningsinsatserna. I Creaza har vi denna vecka bidragit i olika sammanhang med både utbildning och inspiration i Kalmar, Stockholm, Helsingborg, Mölndal och i Tromsö i Norge.

Creaza används mycket, i många klassrum, av många elever och lärare världen över. I detta blogginlägg lyfter vi fram några exempel på hur olika lärare arbetar med Creaza i Sverige. Nedan kan ni läsa om hur Creaza används på mellan- och högstadiet i olika ämnen.

Pernilla Larsson jobbar som lärare i årskurs 3 – 9 och undervisar i ämnena svenska, engelska och historia på Söndrebalgs skola i Ängelholm. Pernilla använder Creaza via Fronter och har hittills använt Mindomo flitigt. Hon har använt Mindomo inom svenskämnet och byggt presentationer som eleverna kan se innan och efter lektionen:

Science fiction:

August Strindberg:

Pernilla säger ”jag tyckte Mindomo öppnade nya möjligheter för mig och effektivisering för mina elever vid redovisningar. Precis i samband med öppnadet av mina ögon skulle jag berätta för mina nior om: "Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider...som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor" (Lgr11) Och valde då August Strindberg. Hans liv är magiskt - enligt mig.”

Jag kunde använda egna äldre anteckningar - kopiera in och sedan koppla bilder, klipp, färga - have fun. Eleverna var rätt tagna/imponerade och några sa: Den ska vi använda (Mindomo). Jag slutade med att visa verktyget för dem. Nöjd! Även Pernillas elever använder idag Mindomo.

Patrik undervisar i matematik, teknik och NO-ämnena i grundskolans senare del på Sånnaskolan strax utanför Kristianstad. Skolan har dessutom kommunens enda Montessorifilial, där han också är klassföreståndare. Han har använt Creaza i ett par arbetsområden, kort beskrivning följer.

Resan till mars:

Här användes verktyget Cartoonist (tema rymden) för att genom ett antal serier få en bredd i redovisningen av ett arbetsområde om hur och varför människan skulle kolonialisera Mars. Cartoonist hjälpte eleverna att visa hur man lätt kunde upptäcka problem på vägens. Övergripande mål och riktlinjer som kan kopplas direkt till Creaza (utan centrala innehåll för resp. ämne)
- Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
- Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
- Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Livet och cellerna:

Eleverna fick i ett inledande arbetsområde om celler och liv presentera sina kunskaper i Mindomo. Begrepp som vi har stött på under tidigare biologilektioner hade eleverna nedskrivna, antalet varierade runt 20. Dessa användes sedan för att göra en begreppskarta och presentation som senare redovisades för Patrik. Syftet var att hitta en muntlig redovisningsform för eleverna där de blir förtrogna med enstaka stödord, men med en tydlig struktur. Förmågan att använda biologins begrepp för att förklara samband i människokroppen och naturen tränades och återkopplades direkt med frågor och förtydliganden.

Lövens färg - NO Ett arbetsområde knutet till Forskarfredag, där eleverna tillsammans med andra elever i hela landet genomför ett massexperiment om lövfällningen. Flera olika årskurser på skolan kan genomföra detta enkla experiment, och man kan tidigt börja introducera vetenskaplig metod. Åk.7 utnyttjar tillfället och gör en intervju med eleverna i en F-klass. Frågor ställs om bl.a. varför träden har löv, varför de bli gula och varför de faller på hösten. Allting antecknas noga av eleverna och följande vecka har vi genomgångar och eleverna får söka svar på några av de frågor som tidigare ställts till F-klassen. De använder sig av MovieEditor i Creaza för att spela in en film till sin intervjuperson, där man på deras nivå försöker förklara varför löven ser ut och beter sig som de gör. Filmen blir ett verktyg för eleverna att träna sin förmåga att kommunicera och förklara samband med biologins begrepp och samtidigt göra det med modern teknik och för många en ny uttrycksform:

Avslutningsvis vill vi gratulera vinnarna på Fronters svenska användarkonferens: Yvonne Måhnson på EnIT, Kungälvs kommun Grundskola och Gymnasium samt Fredrik Brehmer, Tranås kommun och Lärcentrum västra Vuxenutbildning!

Creaza

Emner: 21st Century skills, Creaza tools, Creaza Education, Mindomo, Creaza, Conferences, Language learning

Motta beskjed når nye blogginnlegg publiseres!