creazalogo

Webinar: Creaza for VGS! Mandag 06.05.2024 kl. 15.00-16.00

Creazas verktøy kan brukes av alle på VGS og er en fin måte for elever å uttrykke seg muntlig, skriftlig og visuelt i ulike fag ved å skape podkaster, modeller, digitale fortellinger, presentasjoner, tankekart og filmer!

Creaza samfunn VGS er et læremiddel i samfunnskunnskap. Læremiddelet legger opp til at elevene skal få være utforskende, samarbeidende og kreative produsenter! Det legger også til rette for dybdelæring, tverrfaglighet og tilpasset opplæring. Læremiddelet er åpent og dynamisk med store muligheter for lokale tilpasninger.

I dette webinaret får du en gjennomgang av Creaza og hvordan det kan brukes på VGS. Du vil også få se noen eleveksempler.

Meld deg på her