Tilldelning av uppgifter

 

 

För att tilldela en uppgift, tryck på Tilldela under en uppgift under Uppgifter eller Verktyg, eller Skapa uppgift från en av dina produkter från Mitt innehåll > Mitt arbete. Sedan kan du välja att tilldela uppgiften genom att trycka på Dela länk eller Skicka till kontakter. Första gången du tilldelar en uppgift är det lättast att göra det genom att Dela länk. Du kan redigera uppgiftens titel och beskrivning, fastställa ett inlämningsdatum och du kan bifoga mediefiler som du vill att eleverna ska använda när de löser uppgiften. När du har gjort de justeringar du vill trycker du på Skapa uppgift, därefter kopierar du länken som du får upp och delar sedan den med eleverna genom e-post, lärplattform eller liknande.

Allt som öppnar länken i en webbläsare när de är inloggade i Creaza kommer att kunna börja arbeta på den uppgift de har tilldelats. De kommer också automatiskt att bli kontakter med den person som tilldelats uppgiften. Dessutom kommer också alla som öppnar länken att bli kontakter med varandra. Nästa gång en lärare ska tilldela en uppgift kan han eller hon välja att ändå göra det med en länk eller direkt genom kontakter.

Under Mitt innehåll > Tilldelade av mig hittar du alla de uppgifter som du har tilldelat och under varje uppgift du kan se vem som har och inte ha påbörjat uppgiften och vem som har lämnat in uppgiften. Man kan också alltid se elevernas arbete/produkt och kommentera och ge feedback.

OBS: Om du använder Creaza genom en Fronter-integration så kopierar och klistrar man inte in länken utan länken placeras direkt i önskad Fronter-mapp.