Lär dig mer om Alfabetsplaneten

Lärarvägledning

På Alfabetsplaneten utvecklar eleverna läs- och skrivfärdigheter genom socialt och lekfullt lärande i en engagerande värld.

På denna sida hittar du material och idéer om hur du kan använda Alfabetsplaneten tillsammans med dina elever.

Alfabetsplaneten är en planet som liknar vår planet. Här bor människor, djur och andra varelser med olika personligheter och intressen. Alfabetsmästarinnan är chef över Alfabetsplaneten. Hon är en klok person som kan det mesta, och hon har en god relation till alla som bor på Alfabetsplaneten. När hon behöver får hon hjälp av bokfåglarna Alfa, Bravo, Charlie och Delta. Kring Alfabetsmästarinnan, bokfåglarna och alla som bor på Alfabetsplaneten har det skapats sånger, berättelser och en värld där eleverna kan leka sig till lärande.

Alfabetplaneten finns som undervisningsmaterial och som ett eget universum i Cartoonist.

 

Alfabetmesteren og de fire bokfuglene

Navigation och innehåll i Alfabetsplaneten 

 • Skärmavbild 2024-03-14 kl. 09.58.46

  Elev eller lärare?

  När du kommer till Alfabetsplaneten väljer du om du vill gå till Elevsidan eller Lärarsidan. På elevsidan kan eleverna utforska Alfabetsplaneten på egen hand, lära känna dess invånare och lyssna på roliga rim, ramsor och sånger. På Lärarsidan finns berättelser, aktiviteter, uppgifter och allt du som lärare behöver för att använda Alfabetsplaneten på ett pedagogiskt och strukturerat sätt.

 • Skärmavbild 2024-03-14 kl. 09.59.41

  Kartan (elev)

  Om eleven väljer att gå till Elevsidan, kommer de till själva Alfabetplaneten. Detta är definitivt den mest spännande vägen att ta för eleven. Det första som möter eleverna är en karta över planeten. Varje bokstav på kartan representerar en Bokstavssida med karaktärer som eleverna kan lära känna, besöka, leka med och använda i sin egen inlärningsprocess. Varje person på Alfabetplaneten har också en följeslagare. Vissa följeslagare är djur, andra är tekniska eller övernaturliga varelser. Utöver bokstäverna som är placerade runt omkring, syns en klickbar ikon som tar eleverna till Scenen, där det finns roliga och engagerande sånger.

 • Skärmavbild 2023-06-14 kl. 14.57.26

  Bokstavssida (elev)

  När eleverna klickar på en bokstav kommer de till en Bokstavssida. Här kan de titta närmare på hur bokstaven ser ut, både i stor och liten form, och de kan lyssna på bokstavsljudet. På bokstavssidan finns en kort biografi om karaktärerna som bor på denna bokstav. Det här är en bra plats att börja på, för att lära känna alla som bor på Alfabetsplaneten lite bättre! Om eleverna klickar på "Besök" öppnas en Cartoonist-produkt där eleverna kan skapa, leka och utforska bokstavstemat vidare.

 • Skärmavbild 2024-03-14 kl. 09.51.15

  Scenen (elev)

  Om eleverna trycker på mikrofonen på kartan, kommer de till Alfabetsplanetens scen. Här finns det många sånger, rim och regler som är kopplade till karaktärernas personlighet och intressen. Vissa sånger hjälper eleverna med vardagsrutiner i klassrummet, vissa leker med språket och vissa är helt enkelt till för glädje och underhållning.

 • Skärmavbild 2024-03-14 kl. 09.31.17

  Lärare

  Om du väljer "Lärare" får du flera alternativ:
  Avkodning, Förståelse, Språklig struktur, Språkbruk, Aktiviteter, Sånger, Rim och ramsor och Social kompetens.
  De första fyra kategorierna bygger på varandra och ökar gradvis i svårighetsgrad. Här hittar du många övningar där eleverna kan träna allt från rim och fonologisk medvetenhet till skrivmallar som låter dem skriva egna, längre texter.
  Genom Aktiviteter och Sånger och Rim och ramsor har vi skapat en rik "innehållsbank" som låter dig arbeta med läs och skrivinlärning utifrån flera perspektiv. Här finns mycket bra innehåll som kan hjälpa dig att möta dina elever där de är i sin läs- och skrivinlärning, och variera undervisningen så att den blir lekfull, kreativ och spännande.

 • Skärmavbild 2024-03-14 kl. 09.40.44

  Aktiviteter (lärare)

  Här finns lekar och aktiviteter där eleverna kan träna på olika färdigheter, både teoretiska och sociala. De är anpassade för att arbeta med ljud, ord och begrepp som är satta i ett sammanhang. Många av lekarna är ämnesövergripande och kan integreras i andra ämnen. Vissa lekar tar kort tid att genomföra, andra tar längre tid.
  Till varje aktivitet finns en lärarhandledning som beskriver material/förberedelser, lekens/ aktivitetens gång och ger dig information om vilket språkutvecklande fokus som tränas. Lärarhandledningen finns som en klickbar länk längst ner i uppgiftstexten på uppgiftskortet, där det står "Lärarhandledning”.

 • Skärmavbild 2024-03-14 kl. 09.51.15

  Sånger (lärare)

  Under Sånger hittar du samma innehåll som är tillgängligt för eleverna på Scenen. Här hittar du många sånger kopplade till karaktärernas personligheter och intressen. Vissa hjälper er med vardagsrutinerna i klassrummet, andra leker med språket och några är mest till för nöje och underhållning.

 • Skärmavbild 2024-03-14 kl. 09.56.14

  Rim och ramsor (lärare)

  Om du väljer Rim och ramsor  kommer du till flera inlästa och illustrerade  rim och ramsor. Dessa kan du använda för att arbeta med allt från språkljuden till att diskutera budskapet och tolka den något djupare innebörden som texten förmedlar.


Utöver läromedlet har vi skapat en omfattande värld inuti Creazas kreativa verktyg Cartoonist. Detta innehåll är igenkännbart eftersom det används i alla berättelser, uppgifter, aktiviteter och sånger i läromedlet. I verktyget kan du och eleverna använda samma innehåll för att skapa fantastiska berättelser, exempelhistorier, sammansatta texter, presentationer och mycket mer.

Totalt finns det 30 teman: Ett för varje bokstav och ett för Alfabetsmästarinnan. Varje tema består av bakgrunder, karaktärer, alfabetet, ord med bokstaven och tillhörande rekvisita.

Alfabetsplaneten i Cartoonist

 • Skärmavbild 2023-06-14 kl. 15.22.15

  Bakgrunder

  Här hittar du bokstavshus och andra lämpliga bakgrunder för att förstärka personligheten hos de som bor på den här bokstaven.

 • Skärmavbild 2023-06-14 kl. 15.23.24

  Karaktärer

  Under karaktärer hittar du de relevanta bokstavspersonerna, deras följeslagare och andra  personer på Alfabetsplaneten.

 • Skärmavbild 2023-06-14 kl. 15.24.27

  Alfabetet

  Här har eleverna hela alfabetet tillgängligt. Bokstäverna har fått en rolig och lekfull utformning. Vokaler är röda och konsonanter är blå.

 • Skärmavbild 2023-06-14 kl. 15.25.10

  Bokstavsord

  Under bokstavsord finns ord knutna till den relevanta bokstaven. De högfrekventa bokstäverna kommer naturligtvis ha fler bokstavsord än de lågfrekventa.

 • Skärmavbild 2023-06-14 kl. 15.26.24

  Rekvisita

  För att förstärka personligheterna hos de som bor på Alfabetplaneten har vi utrustat de olika personerna med rekvisita som är relevanta för deras intressen och liv.

Vi på Creaza önskar er många trevliga stunder med Alfabetplaneten och hoppas att ni kommer att älska den lika mycket som vi gör!