NKUL, Rødhette og tilskuddsordning til læremidler

NKUL 2019

Vi er på vei til NKUL i Trondheim som er en stor og viktig møteplass for 1 500 lærere, skoleledere og en rekke andre som jobber i og med norsk skole. NKUL har i år jubileum og arrangeres for 25. gang.

Vi i Creaza gleder oss veldig til spennende møter og diskusjoner.

I Creaza har vi utviklet veldig mange nye muligheter i den siste tiden og vi har lansert mye nytt innhold. I tillegg jobber vi med nye spennende læremidler og læringsressurser. Alt dette gleder vi oss til å vise frem på NKUL. 

Creaza er på plass på stand og på onsdag 8. mai 13.30 i sal 5 har vi seminar hvor vi viser nyheter. Her vil vi også ha med oss en lærer fra Holmestrand som har brukt Creaza i flere faglige sammenhenger med 4. trinn. Filmen "Little Red Riding Hood" er en del av et prosjekt hvor 4. trinn lager eventyrsamling for fadderbarna i 1. klasse. Der har de presentert eventyr på mange forskjellige måter. Se en av de fantastiske historiene elevene har laget her

Her har elevene jobbet både med sammensatte tekster, engelsk språk, både skriftlig og muntlig, fortellerkunnskap og flere grunnleggende ferdigheter.

Torsdag 9. mai fra 10-12 har vi også en liten workshop hvor vi viser muligheter med Creaza på alle trinn, og hvordan Creaza muliggjør tilpasset opplæring og inkludering i klasserommet. Er du interessert i å være med? Send mail til post@creaza.com. NB! Begrenset antall plasser.
 
Torsdag ettermiddag arrangerer Oslo EdTech Cluster en mixer som er åpen for alle. Her vil blant annet Asker kommune fortelle om sin digitale satsing og litt om deres arbeid med skole og kommunesammenslåing.
 

Tilskuddsordning til digitale læremidler

Nå har norske skoler, kommuner og fylkeskommuner fått en egen ordning for støtte til innkjøp av digitale læremidler. Utdanningsdirektoratet har lyst ut 48 millioner kroner som norske kommuner og fylkeskommuner kan søke på. Blant de hundrevis av læremidlene som kan kjøpes med støtte fra UDIR er også Creaza. Dersom du lurer på hvilken rolle dette vil ha for din skole/kommune når det gjelder Creaza er det bare å kontakte oss på post@creaza.com

Foreløpig sats per elev er satt til 95 kroner per elev og støtten fra UDIR skal i utgangspunktet utgjøre 30% av kostnadene ved de ulike læremidlene. Frist for å søke støtte er 1. juli 2019.

Se hvilke digitale læremidler som gir innkjøpsstøtte her:
https://sokeresultat.udir.no/digitale-laremidler.html 

Her kan du lese mer om kriteriene for kommuner og fylkeskommuner til å søke støtte:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/den-teknologiske-skolesekken/tilskudd-for-kjop-av-digitale-laremidler/

Hilsen 

Team Creaza