Learning to read and write with Creaza.

Skrevet af Aleksander Knudsen den 11-11-2013 11:20:05

There are always lots of positive things happening in the creative world of Creaza. In the picture below, taken in a classroom at Veggli school in Norway, you can see 13 six-year-old students, each with their own PC.

Creaza in the classroom.

Skrevet af Aleksander Knudsen den 04-11-2013 00:55:38

The fall semester is in full swing, and most European countries have already concluded their fall breaks. Creaza has attended a wide range of conferences and held lots of workshops this fall, especially in the Nordic countries.

Creaza i klassrummet

Skrevet af Aleksander Knudsen den 01-11-2013 15:25:08

Höstterminen är i full gång och i alla de nordiska länderna är höstlovet nu genomfört. Creaza har deltagit på många olika konferenser och genomfört en massa workshops under hösten. Vecka 44, den stora kompetensutvecklingsveckan i Sverige, är nu förbi. I Creaza är vi mycket imponerade över det breda utbudet av kompetensutveckling som de flesta lärarna i Sverige erbjuds under denna intensiva och lärorika vecka. Det digitala området har också haft ett särskilt stort fokus i de olika utbildningsinsatserna. I Creaza har vi denna vecka bidragit i olika sammanhang med både utbildning och inspiration i Kalmar, Stockholm, Helsingborg, Mölndal och i Tromsö i Norge.

Creaza awarded "Best Digital Learning Tool"!

Skrevet af Aleksander Knudsen den 26-09-2013 16:44:17

Josef Holmqvist (left) and Arild Storm (right)

Creaza är Årets digitala läromedel!

Skrevet af Aleksander Knudsen den 26-09-2013 16:42:55

Josef Holmqvist (v) och Arild Storm (h)