Dette skjemaet kan benyttes for:

  • Kommuner
  • Fylkeskommuner
  • Interkommunale samarbeid
  • Øvrige organisasjoner som innebefatter mer enn én skole