Cartoonist – verktyget för att skapa tecknade serier

Med Cartoonist kan du skapa flera olika berättelser. Verktyget går att använda för att skapa en tecknad serie eller för mer personliga digitala berättelser.


I Cartoonist finns världar med bakgrunder, karaktärer/figurer och olika objekt som klistras in i rutorna. I verktyget kan du också skapa textplakat, pratbubblor, tankebubblor eller skrikbubblor. Det går också att använda dessa med egna bilder.

Den tecknade serien organiseras i en filmstrip med flera rutor och kan presenteras både på Internet och skrivas ut på papper.