Detta är Creaza


Vad är Creaza?

Creaza är ett modernt digitalt läromedel där eleverna arbetar med ämnen och samtidigt utvecklar sina kunskaper och förmågor genom att skapa tankekartor, presentationer, tecknade serier, film och ljudproduktioner i en pedagogisk kontext. I Creaza finns en massa kreativa, ämnesmässiga och pedagogiska möjligheter.

I Creaza finns det hundratals färdiga elevuppgifter knutna mot den svenska skolans ämnen och läroplaner. Dessa uppgifter kan enkelt tilldelas eleverna av läraren. Eleverna löser uppgifterna individuellt eller i grupp genom att producera mind maps, presentationer, tecknade serier, film och/eller ljudproduktioner. Läraren kan redigera och anpassa uppgifterna för sitt ämne, sin klass och sin undervisning. Som lärare kan du sätta en tidsfrist när uppgiften ska lämnas in och du kan ge eleverna skriftlig återkoppling längs vägen.

I Creaza får läraren en stor uppgiftsbank och eleverna får ämnesmässigt innehåll och verktyg för att lösa uppgifterna på ett kreativt sätt med stora möjligheter till individualisering.

Verktygen är integrerade med varandra och kommer med färdiga mallar med ett omfattande utbud av inbyggt professionellt innehåll som är redo att användas. Bland annat finner du bakgrunder, karaktärer, rekvisita, effekter, grafiska element och hundratals ljudklipp och filmklipp. Dessutom kan eleverna ladda upp sina egna bilder, ljudklipp och videoklipp, som de kan använda separat eller i kombination med Creazas innehåll. Creaza är helt webbaserat och det krävs ingen installation eller nedladdning. Creaza kan användas överallt där du har en dator med uppdaterad webbläsare och internetuppkoppling.

Vem använder Creaza?

Creaza används varje dag av tusentals elever och lärare över hela världen, i allt från förskola till universitet och högskolor.

Vad används Creaza til?

Creaza låter eleverna arbeta digitalt med flera av de grundläggande förmågorna, både tvärvetenskapliga och ämnesspecifika, genom att vara producenter av film, sammansatta (multimodala) texter, podcast, radioteater, mindmaping, visuell strukturering, presentationer, tecknade serier, digitala berättelser och sagor. De fyra verktygen i Creaza hjälper eleverna att arbeta kreativt med digital kompetens genom digitala arbetssätt.

Creaza används naturligtvis också av lärare, bland annat för att arbeta med den så kallade "omvända undervisningen (flippad undervisning)".  När man vill “flippa klassrummet” med hjälp av Creaza är det framförallt tankekart- och presentationsverktyget Mindomo som är populärt. Läraren gör en tankekarta som görs om till en presentation med länkar, bilder, text, ljud, bilagor och videoklipp. Eleverna förbereder sig sedan genom att gå igenom och titta på presentationen när de är hemma, för att sedan i skolan använda tiden till att diskutera och fördjupa sig inom ämnet genom det som togs upp i presentationen. Med andra ord genomförs "föreläsningen" hemma, medan "hemläxan" görs på skolan med vägledning och interaktion mellan lärare och elev.

I vilka ämnen används Creaza?

Creaza kan användas på alla stadier, i alla skolformer och inom alla ämnesområden, det är bara fantasin som begränsar läromedlets bruksområde. Verktygen och flera av de olika teman som finns i verktygen är speciellt konstruerade för att möjliggöra arbete inom specifika ämnen för att möta eleverna och lärarna inom olika områden:


Språk

Creaza är mycket lämpligt att arbeta med inom de olika språkämnena och om man önskar arbeta språkutvecklande inom ex NO/SO/ Ma. I Creaza skapar eleverna produkter som kombinerar ljud, bild och text, dvs sammansatta/vidgade texter. Verktygen tillåter att eleverna arbetar med både tal- och skriftspråk samtidigt. Alla verktyg gör det möjligt för eleverna att ladda upp och använda sina egna ljud-, video och bildfiler. Detta kan antingen göras direkt i verktyget, eller så kan du ladda upp en ljudinspelning som har skett i ett annat sammanhang.

Till exempel kan eleverna, som ett alternativ till en klassisk redovisning få möjlighet att läsa in sin redovisning och sedan redigera den i Cartoonist. Där har de även möjlighet att lägga till ljudeffekter, musik, videoklipp och andra effekter för att krydda upp redovisningen.

Vidare kan man till exempel, arbeta med sagoberättelser inom  svenskämnet i olika Cartoonist-teman som "Rödluvan och vargen", "De tre bockarna Bruse" och "1001 Natt". Här kan eleverna återberätta äventyr i sin ursprungliga form, eller skapa sina alldeles egna versioner av dem. På samma sätt, kan eleverna i "Vikingatiden" arbeta med äldre svensk historia. Även här kan eleverna komplettera bilden och texten med sin egna ljudinspelning.

I Cartoonist kan man arbeta med både tal- och skriftspråk parallellt. Bland annat i temat "Geografiska platser" som kan vara lämpligt att arbeta med inom ämnesområdet moderna språk. Här kan man dra nytta av de integrerade videoklippen från städer som London, Berlin, Barcelona och Paris, och enkelt skapa reseskildringar eller presentationer av de här städerna inom sina respektive språk. Filmpresentationen kan bestå av både skriftlig och talad information. Detta är ett utmärkt sätt att arbeta för att medvetandegöra elevernas uttal, tonfall och inlevelse.

Creaza finns tillgängligt på 9 olika språk. Om eleverna i engelska vill arbeta med läromedlet på engelska kan det enkelt justeras genom ett enkelt knapptryck.


SO/NO

I Cartoonist finns video-temat "Global landsby", som tillåter eleverna att arbeta med frågor som rör energi, miljö, klimat, interaktion mellan människor, natur och samhälle. I Cartoonist och temat "Vår framtid" kan eleverna arbeta med frågor som rör hur jorden kommer att se ut i framtiden. Vilken typ av energi människor kommer att använda, vilka effekter klimatförändringen medför och vilken typ av teknik som kommer att användas, är alla goda exempel på ämnen som berörs i det temat.

I Cartoonist-video temat "Exotiska djur" har eleverna tillgång till över hundra videoklipp av djur i olika naturliga miljöer. Att göra storslagna filmer om djur och natur, är därmed väldigt enkelt. I Cartoonist temat "Rymden" kan eleverna själva illustrera fenomen som sol- och månförmörkelser, månens faser, årstiderna och utvecklingen av stjärnor. Temat innehåller också ett rikt antal planeter, astronauter, galaxer, asteroider, rymdfarkoster och teleskop.


Historia

Cartoonist innehåller ett antal teman som behandlar olika historiska epoker och händelser. Bland annat temat "Stenåldern", "Bronsåldern," "Järnåldern", "Egypten", "Romarriket", "Vikingatiden", "Antikens Grekland", "Medeltiden", "Andra världskriget" och "Efterkrigstiden" är speciellt utformade för att låta eleverna arbeta genom frågor som rör dessa mycket viktiga områden i både ny och gammal historia, svensk och internationell.

Mer information

I menyn till vänster finns mer information om de olika verktyg och innehåll. Creaza har också sina egna kanaler i sociala medier som används i frekvent för information och kommunikation.

Kolla in:

Instruktionsfilmer

Här nedan finns instruktionsfilmer för de olika verktygen:

Cartoonist


Mindomo