Detta är Creaza!

Creaza är ett kreativt och engagerande digitalt berättande verktyg för att göra det möjligt för elever och lärare att arbeta multimodalt genom tankekartor, presentationer, tecknade serier samt redigering av video och ljud. Creaza innehåller unika verktyg, ett massivt bibliotek av innehåll och färdiga uppgifter kopplade till olika ämnen och åldrar.


Cartoonist

Cartoonist gör det möjligt för dig att enkelt skapa häftiga digitala berättelser, tecknade serier, och videos med text, bakgrunder, karaktärer, rekvisita, bilder, narrativ, ljudeffekter och musik. Kombinera Cartoonists innehåll med eget uppladdat material och inspelade ljud. Du kan läsa mer om Cartoonist här och titta på instruktionsvideos här.

Mindomo

Mindomo låter dig skapa tankekartor och presentationer med text, länkar, bilder, videos och ljud. Kombinera material från webben med Mindomos inbyggda bibliotek och dina egna uppladdade filer. Det är också möjligt samarbeta i realtid.  Läs mer om hur du kan skapa tankekartor här, hur du skapar presentationer av dessa här och titta på instruktionsvideos här.

AudioEditor

AudioEditor gör det möjligt att mixa ljud, skapa podcasts, nyhetsinslag, berättelser och mycket mer. Det finns även ett stort ljudbibliotek med musik och effekter som du enkelt kan kombinera med egna uppladdade ljudfiler. Du kan även spela in ljud direkt i verktyget.Du kan läsa mer om Audioeditor här.

Uppgifter

Uppgiftsbanken innehåller 100-tals uppgifter som enkelt kan filtreras på efter ämne, åldersgrupp och verktyg. Du kan också söka på specifika ämnen och uppgifter. Pedagoger kan enkelt tilldela uppgifter till sina elever och följa deras arbete, kommentera och lämna återkoppling medan eleverna jobbar samt godkänna eller åter öppna när arbetet väl har lämnats in. Se hur du kan skapa uppgifter här och titta på instruktionsfilmer om arbetsflöde här.