AudioEditor

Med AudioEditor kan du skapa egna ljudproduktioner. Du kan själv klippa ihop din version av en nyhetssändning, radioreklam eller radioinslag och spela upp dem i efterhand och jämföra med originalet.


AudioEditor är också perfekt för att skapa egna radioreportage och ljudspel och det färdiga ljudklippet kan publiceras som en podcast.

Verktyget fungerar som traditionella verktyg för ljudklippning genom att ljudfiler placeras längs en tidslinje i flera kanaler.

Det går också att ta upp ljud som läggs som ett ljudspår över den hopklippta versionen.