Smart videoredigering

När eleverna gör videor på skolan har dessa filmer en tendens att vara lite långsamma och inte alltid så roliga att titta på. De kunde drastiskt förbättras genom att följa några enkla steg.

I stället för att skjuta hela filmen i en tagning med liten eller ingen planering, kan man med några enkla steg göra både planering, filming och redigering mycket roligare. Och den färdiga produkten kommer att bli så mycket bättre och roligare att titta på.

Genom att följa de enkla stegen nedan, kommer eleverna med din vägledning under hela processen, kunna göra fantastiska filmer. Både du och dina elever kommer att ha kul medan ni arbetar, och de kommer att skapa fina filmer som de kan vara stolta över.
Smart videoredigering

Steg 1: Planering

Steg 2: Manuscript

Steg 3: Storyboard

Steg 4: Skjut filmen

Steg 5: Redigera filmen

Genom att använda rätt verktyg och att varje steg godkänts av dig innan eleverna går vidare till nästa steg, kommer du att uppnå följande:

  • Motiverade elever
  • Elever som är stolta över sitt arbete
  • Goda filmer
  • Förbättrade studieresultat
Förvandla dina elever till filmskapare

Genom att låta eleverna arbeta på detta sätt, låtar du dem släppa loss sin kreativitet och gör det möjligt för dem att samarbeta under den kreativa processen. Att låta eleverna göra manuscripts och storyboards i förväg, kommer automatiskt att leda till slutprodukter som är mycket bättre och roligare att titta på.
Creaza

Topics: Movie Editor, AudioEditor, Cartoonist, MovieEditor, videoredigering, grundskola, likvärdigt lärande

Prenumerera på våra blogginlägg!