8 mars - Internationella kvinnodagen

womens-day-3198008_1920

Idag är det den internationella kvinnodagen, och det vill vi på Creaza uppmärksamma genom att släppa en tankekarta/presentation om just kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Jämställdhet är ett av de 17 globala målen och något som vi alla måste arbeta mot och prata om för att målen ska uppnås.

Läromedlet hittar ni under senaste uppgifter men ni kan även söka på "jämställdhet" så finner ni det.

Vi har fått en del material från UN Womens nationella kommitté Sverige och ni hittar även länkar till de globala målens hemsida, mycket av detta speciellt framtaget för skolan.

Be gärna eleverna skapa en tecknad serier som rör ämnet jämställdhet. Ni får även gärna skicka de arbeten ni är extra stolta över så kan vi senare publicera dessa på bloggen.

Med kreativa hälsningar,

Creaza-teamet

Creaza

Topics: Mindomo, Cartoonist, UN Women Sverige, internationella kvinnodagen

Prenumerera på våra blogginlägg!