Veiledningsside Creaza samfunn 1-4

Creaza samfunn 1-4 er et komplett læremiddel i samfunnsfag for 1.-4. trinn. Det vil si at det erstatter læreboka! I videoene får du en innføring i de pedagogiske ideene bak utformingen av læremiddelet. 

  • Læremiddelet er åpent og dynamisk. Det er modulbasert, og det er opp til lærer å velge når man bruker de ulike temaene skal brukes.
  • Mange oppgaver er åpne, så elevene kan mestre på sitt nivå!
  • Temakart og oppgaver er redigerbare - så du kan tilpasse for dine elever!
  • Vår redaksjon oppdaterer læremiddelet jevnlig.
  • Creaza samfunn 1-4 har fokus på den utforskende, skapende, kreative og samarbeidende eleven.
  • Mye av innholdet kan brukes tverrfaglig!

For å hjelpe deg litt i gang, har vi laget et forslag til årsplan for 1. trinn.

Lurer du på noe kan du kontakte oss på support@creaza.com eller 47 77 88 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du se en presentasjon av læremiddelet og elementene i det.

HubSpot Video

I de 42 temaene presenteres fagkunnskap gjennom temakart som du får vite mer om i denne filmen. 

HubSpot Video