Veiledningsside Creaza samfunn 1-4

 

 

Veiledning for Creaza samfunn 1-4

 

I denne veiledningen vil du få en innføring i de pedagogiske ideene bak utformingen av læremiddelet. 

 

Creaza samfunn 1-4 er et komplett læremiddel i samfunnsfag for 1.-4. trinn. Det vil si at det erstatter læreboka!

 

  • Læremiddelet er åpent og dynamisk. Det er modulbasert, og det er opp til lærer å velge når man bruker de ulike temaene skal brukes.
  • Mange oppgaver er åpne, så elevene kan mestre på sitt nivå!
  • Temakart og oppgaver er redigerbare - så du kan tilpasse for dine elever!
  • Vår redaksjon oppdaterer læremiddelet jevnlig.
  • Creaza samfunn 1-4 har fokus på den utforskende, skapende, kreative og samarbeidende eleven.
  • Mye av innholdet kan brukes tverrfaglig!

For å hjelpe deg litt i gang, har vi laget et forslag til årsplan for 1. trinn.

Er det noe du lurer på? Kontakt oss på mail eller telefon:

E-post: support@creaza.com
Telefon: 47 77 88 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du se en presentasjon av læremiddelet og elementene i det.

Alle læremiddelets 42 tema presenterer fagkunnskap gjennom temakart. Dersom du er usikker på hva et temakart er, kan du se denne korte filmen:

HubSpot Video

 

Alle læremiddelets temakart kan redigeres. Se denne korte filmen for å lære deg hvordan:

HubSpot Video