Creaza naturfag 5-7
  naturfag-1

  Creaza naturfag er et banebrytende, nytt og spennende læremiddel i naturfag. Læremiddelet er komplett og heldigitalt, og det utfordrer alle andre læremidler i naturfag ved å tilnærme seg faget på en helt ny måte.

  Creaza naturfag 5-7 er et komplett læremiddel i naturfag med en praktisk, skapende og kreativ tilnærming til faget!

  • Komplett og heldigitalt
  • Fokus på praktiske oppgaver
  • Utforskning og refleksjon
  • Elevaktivt læremiddel
  • Lett å tilpasse
  • Dynamisk og relevant
  • 6 moduler
  • 33 tema
  • Animasjoner
  • Forsøk og aktiviteter
  • Temakart
  • Hundrevis av oppgaver

  Læremiddelets struktur
  Læremiddelet er organisert i seks moduler med 33 undertema. Hvert tema inneholder en temaside med følgende innhold: spennende introfilm, faglige animasjonsfilmer, faktatekster, temakart, aktiviteter og oppgaver. I Creaza naturfag 5-7 finnes det mange modellerte forsøk og maler for som elevene kan bruke i utforskende arbeid.

  Nyheter i Cartoonist tilpasset naturfaget!
  Elevene vil møte masse nytt og spennende innhold i Cartoonist som er tilpasset faget.
  De nye temaene vil blant annet være: “Kroppen vår”, “Alle verdens dyr” og “Atomer og
  molekyler”.

  Oppgaver og verktøy 
  Creaza naturfag 5-7 inneholder hundrevis av oppgaver som lar elevene være
  kreative, utforskende, reflekterende, aktive og samhandlende. Det er fokus på variasjon
  og praktiske oppgaver som løses sammen og individuelt.

  Dynamisk og relevant
  Alle temakart, faktatekster og oppgaver kan redigeres og tilpasses av både elev og lærer.
  I tillegg oppdateres og justeres læremiddelets innhold kontinuerlig for å være mest mulig
  aktuelt og relevant til enhver tid.

  Webinar 

  Vi gjennomfører gratis webinar hvor vi viser hvordan læremiddelet er bygget opp og hvordan man kan bruke det sammen med elevene. Meld deg på webinar her

  Ønsker du å prøve Creaza naturfag? 

  Dersom du ønsker å prøve Creaza naturfag kan du fylle inn dette skjemaet og så får du tilgang.

  Ønsker du å bestille Creaza naturfag? 

  Dersom du ønsker å bestille Creaza naturfag kan du fylle inn dette skjemaet og så får du tilgang.

  Creaza naturfag 5-10 er på UDIR sin liste over læremidler man kan få støtte til. 

  Har du spørsmål, er nysgjerrig eller lurer på noe, kontakt oss på post@creaza.com eller 47 77 88 00.