Creazas julekonkurranse!

Skjermbilde 2023-11-27 kl. 11.38.33

Vi håper du har lyst til å være med på julekonkurransen vår!

Det er flotte premier for vinnerne av konkurransen; klassefest med pizza, brus og is!

I konkurransen skal dere gjøre dere kjent med juleevangeliet og gjenfortelle det i Cartoonist. Bruk bakgrunner, karakterer, rekvisitter, lyd, tekst og animasjoner.

Du finner ulike tekster på bibel.no sin side om Juleevangeliet. Blant annet på bokmål, nynorsk, nordsamisk, ukrainsk, lettlest og en enkel lyttetekst.

Oppgaven kan gjøres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Innleveringsfrist er 15. desember 2023!

Når du er klar for å levere, fyller du ut skjema under

Meld på klassen din her!

Til lærer

Juleevangeliet er en tekst som er viktig for norsk kulturarv, derfor er det fint for alle elever å bli kjent med denne fortellingen.

Fra overordnet del i læreplanen:

Felles referanserammer er viktig for den enkeltes tilhørighet til samfunnet. Dette skaper samhold og forankrer den enkeltes identitet i et større fellesskap og i en historisk sammenheng. En felles ramme gir og skal gi rom for mangfold, og elevene skal få innsikt i hvordan vi lever sammen med ulike perspektiver, holdninger og livsanskuelser. De erfaringene elevene får i møte med ulike kulturuttrykk og tradisjoner, bidrar til å forme deres identitet. Et godt samfunn er tuftet på et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

 

I vår julekonkurranse får elevene lese eller lytte til juleevangeliet fra bibel.no før de gjenforteller dette i Cartoonist. 

Julekonkurransen gir elevene mulighet til å jobbe med sine digitale ferdigheter og fortelleferdigheter. Man kan velge å jobbe skriftlig, muntlig eller begge deler. Man kan velge å bruke teksten fra Bibelen eller å gjenfortelle selv. Man kan velge å gjøre oppgaven på bokmål, nynorsk, engelsk eller kanskje et annet fremmedspråk?

Elevene skal i sitt produkt inkludere visuelle elementer fra Cartoonist, animasjon, lyd og tekst.

Tre bidrag fra hver klasse kan sendes inn til konkurransen.

Premien er pizza, brus og is til alle i vinnerklassen!

Meld på klassen for å få ytterligere informasjon om konkurransen.

Dersom skolen din ikke har tilgang til Creaza, kan dere be om gratis prøvetilgang slik at dere kan være med i konkurransen.

Innleveringsfrist er 15. desember 2023!