Å fortelle en historie

Å fortelle har alltid vært en viktig ferdighet, og en godt fremført fortelling kan ha magiske effekter - den kan være opplysende, overbevisende eller underholdende for publikum i alle størrelser.

Noe man lett glemmer, er at fortellinger er noe som er sentralt i alt arbeid, og handler mye om å sette informasjon inn i en sammenheng som gjør at man enklere kan sette den inn i en kontekst igjen. En forteller kan være en anklager som forsøker å gjenfortelle et lovbrudd for dommeren, det kan være en bloggpost som denne, som prøver å forklare viktigheten av å jobbe med å skape digitale fortellinger, eller det kan være deg som pedagog, som forsøker å forklare abstrakte konsepter for elevene dine.

Det å skape digitale fortellinger, hjelper både elever og pedagoger til å formidle og påvirke et budskaps viktighet på en kraftfull måte. Ved å jobbe med moderne teknikk kan elevene omdanne informasjon de leser til en multidimensjonal erfaring. Dette oppmuntrer elevene til å kommunisere, samarbeide og undersøke, samtidig som de kan finne sin måte å uttrykke kunnskap på.

Det sistnevnte er noe som vi i Creaza ønsker å vektlegge.Gir man elevene en oppgave der de har frihet til å vise at de behersker et emne på sin egen måte, holder de seg motivert. Når de jobber slik, hender det også at de “glemmer” at de lærer fordi de blir så opptatt av det de selv skaper.

For deg som pedagog, så handler det ikke så mye om en ny måte å lage oppgaver på, og enda mindre handler det om at du må mestre teknikken. Det handler heller om det å være som en med-regissør i elevenes skapende arbeid. For å gjøre det enklere å komme i gang, har vi laget flere hundre oppgaver i Creaza som du enkelt kan filtrere etter fag, aldersgruppe og verktøy.


Nedenfor kommer noen tips til hvordan du kan integrere digital historiefortelling gjennom Creaza i din klasse:


Skap en guidet tur på et historisk sted.

Lag en radio- eller tv-nyhet der elevene skal rapportere om noe som er viktig for dem (for eksempel bærekraftig utvikling, Brexit eller seriestarten i fotball).

Simuler et intervju med en historisk person eller en nåværende politiker.

La elevene bestille mat, be om veibeskrivelse eller søke jobb på et annet språk.

Lag et tankekart og presentasjon for å visualisere de emnene som dere skal gjennom det kommende året, og la elevene samarbeide i dokumentet.


Her kommer det også noen tips til hva du kan tenke på når du jobber med digital historiefortelling:

https://www.edutopia.org/digital-storytelling-classroom

Creaza
Creaza

Topics: EdTech , 21st Century skills , Cartoonist , Creaza , Kreativitet , Oppgaver , Aktuelt , Oppgavebank , digital historiefortelling , Inkludering , Klasserommet , Læring , Aktiv , Tankekart , Digital kompetanse , Læremiddel , barnetrinn , videregående , ungdomstrinn , Elever , produsent , digitale ferdigheter , presentasjoner , undervisning