Hands on a laptop and a cup of coffee

Tildeling av oppgaver


For å tildele en oppgave trykker man på Tildel under hvilken som helst oppgave under Oppgaver eller Verktøy. Da kan man velge mellom å tildele den ved å trykke på Del lenke eller Send til kontakter. Første gang man skal tildele en oppgave, er det enkleste å gjøre det med lenke. Man kan endre oppgavens tittel og beskrivelse, sette en innleveringsfrist og man kan legge ved filer man ønsker at elevene skal bruke når de løser oppgaven. Når man har gjort de justeringene man ønsker, trykker man på Lag oppgave, før man kopierer lenken man får opp og deler den med elevene, for eksempel på e-post, læringsplattform eller lignenede.

Alle som åpner lenken i en nettleser hvor de er innlogget i Creaza, vil kunne begynne å jobbe med oppgaven de har fått tildelt. De vil også automatisk bli kontakter med den som har tildelt oppgaven. I tillegg vil også alle som åpner lenken også bli kontakter med hverandre. Neste gang lærer skal tildele en oppgave, kan vedkommende velge mellom å fortsatt gjøre det med lenke eller å gjøre det direkte til sine kontakter

Under Portefølje > Tildelt av meg finner lærer alle oppgavene vedkommende har tildelt, og under hver oppgave kan man se hvem som har startet, hvem som ikke har det og hvem som har levert inn. Man kan også til enhver tid se elevenes arbeid, kommentere og gi tilbakemeldinger.

NB: Dersom man bruker Creazas Fronter-integrasjon, kopierer og limer man ikke inn lenken, men plasserer den direkte i ønsket Fronter-mappe.

 

 

 

Download tutorial

 

 

Creaza tutorials on YouTube